Русская версия Slovenščina English

Telemost „Vesmír spája: Moskva – Bratislava – Paríž“

Dňa 19. februára 2021 sa konal telemost venovaný 60. výročiu letu prvého kozmonauta Jurija Gagarina do vesmíru.

Deň vedy pre deti v ruštine

Dňa 31. januára 2021 sa v rámci projektu „Nedeľné čítanie“ uskutočnila hodina v ruskom jazyku s názvom „Deň vedy pre deti“. Projekt sa už dávno presunul do virtuálneho online priestoru a rozšíril svoje hranice.

Online seminár na tému „Pamäť generácií “

Dňa 29. januára 2021, ktorý je Medzinárodným dňom pamiatky obetí Holokaustu, sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave konal online seminár na tému „Pamäť generácií“.

Prínos do literatúry Ruska 21. storočia

Medaily „Za prínos do literatúry 21. storočia“ získali prezident Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry profesor Igor Bondarenko a prvý viceprezident fondu profesor Dimitrij Klimov.

Vianočný online maratón

Dňa 24. decembra 2020 sa ukončil Vianočný maratón v ruskom jazyku, ktorý prebiehal v online formáte.

Stretnutie s veľvyslancom Ruskej federácie v Ruskom centre

Dňa 14. decembra 2020 sa v Ruskom centrepri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave konalostretnutie s práve vymenovaným Mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ruskejfederácie v Slovenskej republike I. B. Bratčikovom.