Русская версия Slovenščina English

Aktivity Európskeho fondu slovanskej pisomnosti a kultúry a Fondu ukrajinskej pisomnosti a kultúry na podporu detí, z Ukrajiny

Európsky fond slovanskej pisomnoti a kultúry spolu s fondom ukrajinskej pisomnosti a kultúry v roku 2022 poskytli sociokultúrnu a psychologickú podporu deťom, ktoré pricestovali s rodičmi z Ukrajiny.
V rámci projektu boli realizované aktivity zamerané na adaptáciu detí na pre ne nové prostredie. Medzi podujatiami boli kurzy slovenského jazyka, séria lekcií o kultúre Slovenska, poskytnutá bola psychologická a pedagogická podpora, lekcie rýchleho čítania a programovania, majstrovské kurzy na hodinách hudby, spevu, kreslenia a tvorivých remesiel.

„Dialógy z ruskej klasiky“

Drahí priatelia!

Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry vás dôveryhodne pozýva na literárne sviatky „Dialógy z ruskej klasiky“.
Miesto: Aircraft Business Center, Brahatislav (Ivanska Cesta 30/B)
Čas: 28. februára 2023 o 11.00

Medzinárodný deň materinského jazyka na Slovensku sa niesla v znamení slávnostného otvorenia výstavy kníh

Dňa 21. februára 2023 pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka a 30. výročia diplomatických vzťahov medzi Bieloruskou republikou a Slovenskou republikou sa v Európskom fonde slovanskej pisomnosti a kultúry uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy kníh Bieloruskí spisovatelia s názvom „Zdravím, bieloruská kniha!“.

Vernisáž výstavy bieloruskej knihy „Pozdravujem vás, bieloruská kniha“

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka Vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy „Pozdravujem ťa, bieloruská kniha!“
Na výstave bude predstavená bieloruská beletria a literatúra faktu od klasických a súčasných autorov v bieloruskom jazyku, vrátane literatúry pre deti. Prezentované knihy odrážajú geografiu krajiny a históriu bieloruského ľudu, ich slávne činy.

"Svet číta Čechova"

Drahí priatelia!

Dávame do pozornosti účastníčku medzinárodného literárneho online projektu "Svet číta Čechova" Mirku Bízikovú (Gymnázium I. Horvátha, Bratislava). Mirka čítala príbeh Antona Pavloviča „Hustý a tenký“ s talentom a dušou. „Tlustý a tenký“ je najjasnejší príbeh z Čechovových raných diel. Príbeh je napísaný emotívne s jemným zmyslom pre humor a problém nastolený

Medzinárodná akcia "Svet číta Čechov" na Slovensku

Európsky fond slovanskej pisomnosti a kultúru sa zapojila do medzinárodnej akcie „Svet číta Čechov“. Do pozornosti dávame prvú účastníčku akcie Dianu Dyuritsovú z Gymnázia I. Horvát. Diana prečítala príbeh Antona Pavloviča "Ach, zuby!"Príbeh je napísaný vtipným štýlom, pričom je plný veľkého významu a veľkého množstva informácií.