Русская версия Slovenščina English

Knižnica Európskeho fondu slovanskej pisomnosti a kultúry pozýva čitateľov zoznámiť sa s výstavou kníh „Múzeá – poklady umenia“.

Drahí priatelia!
Na počesť Medzinárodného dňa múzeí, ktorý sa každoročne oslavuje 18. mája, otvorili v knižnici Európskeho fondu slovanskej pisomnosti a kultúry výstavu kníh „Múzeá – poklady umenia“. Výstava vám priblíži rozmanitosť sveta múzeí. Expozícia predstavuje svetoznáme múzeá Ruska, Slovenska, galérie Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Arménska, Azerbajdžanu, Nemecka, Talianska, Grécka, USA.

Deň matiek 14 mája 2023

Deň matiek patrí medzi symbolické medzinárodné dni, ktoré majú svoju historickú hodnotu. Nejde tak o tradičný štátny sviatok či deň pracovného pokoja. Oslavuje sa vždy druhú májovú nedeľu v danom roku. Podľa týchto pravidiel sa tak deň matiek bude oslavovať 14. mája 2023.
Tento deň vznikol zhruba v období antiky. V rôznych kultúrach sa ženy oslavovali ako darkyne života. Za predchodcu tohto sviatku sa považuje aj anglický Mothering Sunday, ktorý vznikol zhruba v 16 storočí. Súčasnú podobu dostal deň matiek na prelome 19. a 20. storočia.

Deň víťazstva na Slovensku

Viac ako 200 ľudí sa 8. mája 2023 v hlavnom meste Slovenska zúčastnilo na podujatí venovanom 78. výročiu víťazstva nad fašizmom.
V tento deň boli položené vence a kvety k pomníku sovietskeho vojaka osloboditeľa v pamätnom areáli Slavín v centre Bratislavy.
Pamätný komplex Slavín - miesto odpočinku asi sedemtisíc sovietskych vojakov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní Slovenska v roku 1945.

Deň víťazstva nad fašizmom: 8. máj

Slovensko si pripomenína Deň víťazstva nad fašizmom. 

Dátum 8. máj sa vzťahuje na výročie kapitulácie nacistického Nemecka, ktorá vstúpila do platnosti 8. mája 1945, o 23:00. 

V niektorých štátoch sa tento deň označuje aj ako Deň víťazstva v Európe.

Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe si jednotlivé štáty Starého kontinentu pravidelne pripomínajú 8. mája. Po páde socialistického zriadenia sa vo viacerých krajinách vrátane Slovenska presunuli oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom na 8. mája.

„Vojna nemá ženskú tvár“ – téma pamäťovej lekcie

Pod týmto názvom „Vojna nemá ženskú tvár“ sa 25. apríla 2023 v Európskom fonde slovanskej pisomnosti a kultúry uskutočnila online lekcia pamäti venovaná Dňu víťazstva v 2. svetovej vojne.
Študenti kurzov ruského jazyka mali za úlohu vybrať si jeden zo svojich obľúbených vojenských filmov na samoštúdium. Z niekoľkých filmov si študenti vybrali slávny film režiséra Sergeja Mokritského „Bitka o Sevastopoľ“.

„Umenie vo vojne, vojna v umení“.

Drahí priatelia!

V Bratislave v Európskom fonde slovanskej pisomnosti a kultúry pokračuje výstava venovaná 2. svetovej vojne „Umenie vo vojne, vojna v umení“.
Expozícia výstavy predstavuje 97 grafických a obrazových diel výtvarného umenia, kresieb japonských a nemeckých vojnových zajatcov z fondu zbierky Štátneho historického, architektonického a umeleckého múzea-rezervácie Yelabuga (Rusko, Tatarská republika, Yelabuga).