Русская версия Slovenščina English

O fonde

Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry – občianske združenie založené v roku 2015 v Bratislave.

Pre vznik občianskeho združenia «Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry» bolo potrebné, aby zakladatelia počas niekoľých rokov spolupracovali s organizáciami ako napríklad Medzinárodný fond slovanskej písomnosti a kultúry, Európske centrum pre výtvarné umenie, Európska akadémia pre bezpečnosť a riešenie konfliktov, Ruská akadémia umenia, Tvorivý zväz ruských výtvarných umelcov, Slovenská výtvarná únia, Slovenská únia výtvarných umení, Aircraft Gallery, a taktiež účasť predstaviteľov rôznych strán strednej a východnej európy na kultúrnych podujatiach v Bratislave a iných mestách Slovenska.