Русская версия Slovenščina English

Informácie o kurzy ruského jazyka


Milí priatelia!

Ruské centrum v Bratislave ponúka rôzne formy výučby pre tých, ktorí sa začínajú učiť ruštinu a aj pre tých, ktorí chcú zdokonaľovať svoje vedomosti a zručnosti.


Výučba sa realizuje v skupinách od 3 do 6 osôb a individuálne. Kurzy obsahujú prezenčné hodiny vo vyučovacích miestnostiach ako aj online cez špeciálnu vzdelávaciu platformu.


Cena 1 vyučovacej hodiny (45 min.):

- pri skupinovej výučbe – 5 eur

- pri individuálnej výučbe – 14 eur


Celková dĺžka kurzu – 50 vyučovacích hodín.

Hodiny je možné absolvovať aj v režime online.


1. Kurzy ruštiny ako cudzieho jazyka pre dospelých

Názov

Kategórie poslucháčov

Počet vyučovacích hodín (45 min.) do týždňa

„Začiatočníci“: praktický kurz ruštiny ako cudzieho jazyka (úroveň А0)


poslucháči, ktorí sa začínajú učiť ruštinu od nuly

2 – 4 hodiny

„Pokrok“: praktický kurz ruštiny ako cudzieho jazyka (úroveň А1)


poslucháči, ktorí ovládajú ruštinu na začiatočnej úrovni

2 – 4 hodiny

„Rozvoj“: praktický kurz ruštiny ako cudzieho jazyka (úroveň А2)


poslucháči, ktorí ovládajú ruštinu na základnej úrovni

2 – 4 hodiny

„Zdokonaľovanie“: praktický kurz ruštiny ako cudzieho jazyka (úroveň А2)


poslucháči, ktorí ovládajú ruštinu na základnej úrovni a chcú zlepšiť svoje vedomosti

2 – 4 hodiny

„Úspech“: praktický kurz ruštiny ako cudzieho jazyka (úroveň B1)


poslucháči, ktorí ovládajú ruštinu na mierne pokročilej úrovni

2 – 4 hodiny

Tematický konverzačný klub

všetci záujemcovia.

Pre študentov kurzov ruského jazyka v Ruskom centre v Bratislave je účasť na klube bezplatná.


2 hodiny do mesiaca

Praktický kurz

poslucháči, ktorí chcú zlepšiť svoju úroveň ovládania ruského jazyka v rôznych druhoch jazykovej komunikácie: rozprávanie, čítanie, počúvanie, písanie.


2– 4 hodiny

2. Praktický kurz ruštiny ako cudzieho jazyka pre deti školského veku

Názov

Kategória poslucháčov

Počet vyučovacích hodín (45 min.) do týždňa

Praktický kurz ruského jazyka pre školákov


Začiatočníci a tí, ktorí ovládajú ruštinu na základnej úrovni.

4 vyučovacie hodiny


3. Praktický kurz pre bilingválne deti

Názov

Kategória poslucháčov

Počet vyučovacích hodín (45 min.) do týždňa

Ruský jazyk pre bilingválne deti (9-11 rokov)


bilingválne deti od 9 do 11 rokov

2 hodiny

Ruský jazyk pre bilingválne deti (12-14 rokov)


bilingválne deti od 9 do 11 rokov

2 hodinyEurópsky fond slovanskej písomnosti a kultúry

Adresa: Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava

Biznis centrum AIRCRAFT

Doprava: autobus č.96, zástavka Fafruny

www.slavfond.eu e-mail: info@slavfond.eu