Русская версия Slovenščina English

Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“

Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“03.02. 2016 sa vbratislavskom Business centre AIRCRAFT uskutočnilo zasadnutie za okrúhlym stolom na mimoriadne aktuálnu tému „Boj sterorizmom, geopolitické výzvy vEurópe, Európa aRusko".


Iniciátormi tohto zasadnutia sa stali známy slovenský spisovateľ apublicista, poslanec slovenského Parlamentu, člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (angl. PACE) Sergej Chelemendik a Prezident Európskej akadémie pre bezpečnosť a riešenie konfliktov, Prezident Európskeho fondu slovanskej písomnosti akultúry, člen Rady Európy, profesor Igor Bondarenko.Ako hlavný rečník bol pozvaný známy ruský spisovateľ, politológ apublicista Nikolaj Starikov. Hovoril osvojej vízii politickej situácie vo svete, príčinách migrácie vEurópe, koreňoch terorizmu, vzájomných vzťahoch Slovenska a Ruska.