Русская версия Slovenščina English

Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“

Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“03.02. 2016 sa vbratislavskom Business centre AIRCRAFT uskutočnilo zasadnutie za okrúhlym stolom na mimoriadne aktuálnu tému „Boj sterorizmom, geopolitické výzvy vEurópe, Európa aRusko".

Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“Iniciátormi tohto zasadnutia sa stali známy slovenský spisovateľ apublicista, poslanec slovenského Parlamentu, člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (angl. PACE) Sergej Chelemendik a Prezident Európskej akadémie pre bezpečnosť a riešenie konfliktov, Prezident Európskeho fondu slovanskej písomnosti akultúry, člen Rady Európy, profesor Igor Bondarenko.

Téma zasadnutia nebola vybraná náhodne. Terorizmus, budúcnosť Európy avzťahy sRuskom sú rozoberané vslovenských televíziách, vinštitúciách aj na uliciach.


Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“Ako hlavný rečník bol pozvaný známy ruský spisovateľ, politológ apublicista Nikolaj Starikov. Hovoril osvojej vízii politickej situácie vo svete, príčinách migrácie vEurópe, koreňoch terorizmu, vzájomných vzťahoch Slovenska aRuska.


Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“Reč profesora I. Bondarenka, ktorý sa nedávno zúšastnil zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, vyvolala vysoký záujem. Na zasasnutí boli vymenované štyri hlavné problémy: hrozba terorizmu, migračná kríza, nárast populácie a otvorené konflikty v Európe. Rada Európy navrhuje využiť komplexné riešenia, a síce, politické, ekonomické a právne. Osobitná pozornosť bola venovaná téme financovania terorizmu. Poslucháčom predstavil knihy, ktoré boli v poslednom čase vydané na tieto témy, vrátane autorských.

Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“Organizátormi tohto podujatia boli Európska akadémia pre bezpečnosť a riešenie konfliktov, Európsky fond slovanskej písomnosti akultúry, spoločnosť Aircraft Diagnostic Company. Táto udalosť bola vBratislave očakávanou, Slováci chceli počuť reálne hodnotenie udalostí, ktoré sa stali. Na zasadnutie prišlo viac ako 100 ľudí ado posluchárne sa nezmestili všetci záujemcovia. Padali otázky týkajúce sa širokého záberu aktuálnych udalostí: ohrozbe terorizmu, ovývoji konfliktu vSýrii, oUkrajine, oúlohe USA, Nemecka aTurecka, o vplyve dodávok plynu na Rusko – Európske vzťahy, oúlohách Slovenska ainé.


Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“Po stretnutí boli účastníci zasadnutia obklopení poslucháčmi, ktorí neustále kládli otázky. Niektorí si so sebou priniesli knihy a postavili sa do radu, aby získali autogram spisovateľov. Slováci ďakovali organizátorom za možnosť počuť pravdu, hovorili o družbe slovanských národov a našich krajín. Na zasadnutí panovala jedinečná atmosféra jednotnosti ľudí rôzneho veku a národností. Mnohí si urobili fotografie na pamiatku.

Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“Keď zasatnute skončilo, účastníci sa premiestnili do Ruského centra Fonda Russkiy mir apokračovali vdiskusii. Médiá anovinári využili možnosť získania interview.


Zasadnutie za okrúhlym stolom prebehlo, nepochybne, vduchu rešpektovania historického akultúrneho dedičstva našich krajín, prispelo kďalšiemu posilňovaniu kultúrnych vzťahov akultúrnej komunikácie atiež ktolerancii avzájomnému porozumeniu medzi národmi našich krajín.Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“