Русская версия Slovenščina English

Charakter činnosti

Popularizácia slovanského umenia – divadlo, kino, hudba, literatúra, šport, múzeá, výstavy, folklór.

Realizácia Medzinárodných vedecko-praktických konferencií a seminárov o slovanskej histórii, udržiavaniu tradícií, písomnosti a jazykov. Podpora sociologických a vedeckých výskumov v oblasti slovanskej kultúry.

Vzdelávanie a výklad kresťanských a morálnych hodnôť slovanských národov. Podpora detskej tvorby.

Publikačná činnosť. Príprava článkov a časopisov, kolektívnych aj individuálnych monografií, kníh a učebných pomôcok.

Nadväzovanie kontaktov a koordinácia činností medzi rôznymi organizáciami slovanských krajín v oblasti kultúry, vedy, náboženstva, športu a vzdelania.