Русская версия Slovenščina English

Vedenie Fondu

 
Igor Bondarenko

Prezident Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry

Doktor práv


Prezident Európskej akadémie pre bezpečnosť a konflikty

Prvý viceprezident Medzinárodnej antiteroristickej únie registrovanej v Európskej rade

Predseda Predstavenstva Európskeho centra výtvarných umení

Čestný akademik Ruskej akadémie umenia

Člen ruského Zväzu spisovateľov

Člen Zväzu novinárov Ruskej federácie


Člen Zväzu medzinárodných novinárov


Podpredseda Medzinárodnej Akadémie literárnych štúdií


Laureát ceny A.T. Tvardovského


Laureát ceny I.A. Bunin Únie Ruských spisovateľov


Ctihodný spisovateľ Moskvy


Zaslúžilí Spisovateľ RF


Ctihodnýpracovník kultúry Ruskej federácie
Dmitry Klimov

Prvý Viceprezident Európskeho fondu slovanskej
písomnosti a kultúry, Kandidát histórie

Prvý Vice
prezident Európskej akadémie pre bezpečnosť
a riešenie konfliktov

Šéfredaktor federálneho týždenníka “Ruské Správy”

Člen Ruského Zväzu spisovateľov

Člen Zväzu novinárov Ruska

Člen Medzinárodného zväzu novinárov

Podpredseda Medzinárodnej organizácie
Akadémie literárnych štúdií

Hlavný vedecký tajomník

Profesor


Alexander Bušujev

Výkonný riaditeľ Európseho fondu slovanskej
písomnosti a kultúry

Riaditeľ Ruského centra v Bratislave
Fonda «Russkiy mir»

Zástupca Medzinárodného fondu slovanskej
písomnosti a kultúry na Slovensku

Člen Slovenskej asociácie novinárov


Valery Nariyan

Viceprezident Európskeho fondu
slovanskej písomnosti a kultúry

Viceprezident Európskej akadémie
pre bezpečnosť a riešenie konfliktov

Člen predstavenstva Zväzu spisovateľov Ruska

Prezident Akadémie literárnej dokumentaristiky

Čestný profesor


 


Igor Keremeckiy

Vedúci zastupiteľstva Európskeho fonda
slovanskej písomnosti a kultúry v RF

Akademik Európskej akadémie
pre bezpečnosť a riešenie konfliktov

Člen korešpondent Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia

Člen Tvorivého zväzu umelcov RF

Jelena Prekopova


Viceprezident Európskeho Fondu Slovanskej
Písomnosti a Kultúry, Kandidát vied


Akademik Európskej Akadémie pre Bezpečnosť a Konflikty


Riaditeľka Európskeho Centra Výtvarných Umení a AIRCRAFT Gallery


Člen Tvorivého Zväzu Umelcov Ruskej FederácieČlen Medzinárodnej asociácie literatúry, kultúry a umenie