Русская версия Slovenščina English

Prednášky akademika Cagolova G.N.a prezentácia knihy « Cesta ku šťastnému životu »

Prednášky akademika Cagolova G.N.a prezentácia knihy « Cesta ku šťastnému životu »
Populárny ruský ekonóm a publicista G.N. Cagolov vystúpil s prednáškami pred slovenskými študentmi, a taktiež prezentoval svoju knihu « Cesta ku šťastnému životu ». Organizátormi akcie boli veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, Európska akadémia pre bezpečnosť a riešenie konfliktov, Európske centrum výtvarného umenia , Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry, galéria Aircraft Gallery. 


Meno Georgija Cagolova je dobre známe vo vedeckých kruhoch. Doktor ekonomických vied, profesor Medzinárodnej univerzity v Moskve, akademik Ruskej akadémie prírodných vied a Medzinárodnej akadémie manažmentu, člen Zväzu spisovateľov Ruska.  Jeho tvorba predstavuje pýchu ruskej ekonomickej mysle a je pretlmočená do mnohých cudzích jazykov.

Prednášky akademika Cagolova G.N.a prezentácia knihy « Cesta ku šťastnému životu »
Prednedávnom vydaná kniha G.N. Cagolova « Cesta ku šťastnému životu » je serióznou vedeckou prácou, základom ktorej sú dlhoročné výskumy a úvahy.  Kniha je v podstate kronikou novodobej histórie.  Sú v nej popísané enormné posuny v ekonomike a politike Ruska, ktoré sa udiali za posledných 25 rokov.

Dňa 25. novembra 2015 sa na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove uskutočnila prednáška  pre študentov a profesorov Fakulty sociálnych štúdií a Fakulty verejnej politiky a verejnej správy na tému "Aký ekonomický model potrebuje Rusko?" 

Prezentácia  knihy « Cesta ku šťastnému životu » vyvolala úprimný záujem poslucháčov a doplnila prednášku uprimnými a emocionálnymi zážitkami autora.
26. novembra 2015 sa uskutočnila krátka prednáška pre študentov a profesorov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a prezentácia knihy. Vysoká úroveň ekonomických vedomostí študentov, ich znalosť ruského jazyka, aktuálna tématika prednášky a knihy urobili komunikáciu nesmierne živou a zaujímavou.

Prednášky akademika Cagolova G.N.a prezentácia knihy « Cesta ku šťastnému životu »
V ten istý deň sa uskutočnila prezentácia knihy « Cesta ku šťastnému životu » aj v galérii Aircraftgallery v Bratislave. V rámci medzinárodneho projektu « Medzi Volgou a Dunajom » získali návštevníci umeleckej výstavy unikátnu možnosť osobne sa stretnúť s renomovaným ekonómom. Myšlienky autora o nutnosti hospodárskeho rozvoja krajín podľa integrálneho modelu vyvolali v sále širokú debatu. Stretnutia sa zúčastnili krajania z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, boli prítomní aj zástupcovia veľvyslanectiev, obchodných a spoločenských organizácií. Mnohí si na pamiatku vypýtali autogram autora. 

27. novembra 2015 sa konalo stretnutie so študentmi a profesormi Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici . Bol zorganizovaný priamy telemost s pobočkou v Košiciach. Otázky a výmeny názorov zneli v ruskom aj v anglickom jazyku. Väčšina účastníkov debaty sa stotožnila s názormi akademika Cagolova o nutnosti zmien v ekonomickej oblasti a praktickej realizácii integrálneho modelu rozvoja. Rektor Vysokej školy daroval lektorovi zbierku „Európa na križovatke", 2015, od kolektívu autorov Vysokej školy.

Prednášky akademika Cagolova G.N.a prezentácia knihy « Cesta ku šťastnému životu »
Na všetkých prednáškach sa téma ekonomického modelu rozvoja Ruska stretávala s  uprimným záujmom poslucháčov, odznelo veľké množstvo zásadných otázok, prebiehalo posúdenie možností spolupráce, nevyhnutnosti súčinnosti vedeckých a vysokých škôl Ruska a Slovenska. Nikoho nenechal ľahostajným prívetivý, pozývajúci k dialógu spôsob komunikácie autora. Uskutočnil sa naozajstný dialóg kultúr.

Prednášky akademika G.N. Cagolova a kniha « Cesta ku šťastnému životu » boli podrobne prezentované vo vysokoškolskom prostredí, vyvolali záujem u vedeckej a ekonomickej verejnosti, neunikli pozornosti slovenských a ruských masmédií. V týždenníku "Ruské správy" bol publikovaný rozhovor hlavného redaktora D.V.  Klimova s autorom knihy. Akademik Cagolov G.N. poskytol podrobné interview aj Slovenskému rozhlasu.