Русская версия Slovenščina English

195. výročie narodenia Leva Nikolajeviča Tolstého

9. septembra si pripomíname 195 rokov od narodenia významného ruského spisovateľa, publicistu a mysliteľa – Leva Nikolajeviča Tolstého. Lev Tolstoj sa narodil v roku 1828 v Jasnej Poľane v Tulskej oblasti, kde prežil značnú časť svojho života. Žil v rôznych ruských mestách, navštívil Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko, Nemecko i Britániu, no vždy sa vrátil na rodnú hrudu. Čerpal tam inšpiráciu a tvoril. Jeho diela sa aj v súčasnosti premietajú na svetových plátnach a sú predlohou pre slávne divadlá.  

8. septembra uplynie 100 rokov od narodenia ľudového básnika Dagestanu Rasula Gamzatova

8. septembra uplynie 100 rokov od narodenia ľudového básnika Dagestanu, prozaika, prekladateľa a verejného činiteľa Rasula Gamzatoviča Gamzatova. Jeho diela milujú mnohé generácie čitateľov a slávne básne: „Niekedy sa mi zdá, že vojaci, ktorí sa nevrátili z krvavých polí, v našej krajine nezomreli, ale zmenili sa na biele žeriavy,“ óda na vojakov po celom svete.

7. septembra uplynie 100 rokov od narodenia básnika a spisovateľa Eduarda Asadova

"Naozaj ťa môžem čakať,
Dlhé, dlhé a pravdivé, pravda
A v noci nemôžem spať
Rok, dva a hádam celý môj život.
Nechajte listy kalendára
Budú lietať ako listy záhrady,
Len vedieť, že všetko nie je márne,
Čo vlastne potrebuješ!..."

Deň vedomostí na Slovensku

Zvuk školského zvončeka, veľké biele mašle,kytice kvetov a hlasná hudba z každého školského dvora sú tradičnými atribútmi Dňa vedomostí, ktorý sa oslavuje 1. septembra. Tento sviatok sa spája snávratom žiakov do školských lavíc po letných prázdninách.

Náučné prázdniny na Slovensku

Pri brehu najdlhšej slovenskej rieky Váh v malebnej obci Šoporňa sa tradične konal už ôsmy ročník Filmového tábora, ktorý sa uskutočnil aj vďaka Fondu na podporu kultúry slovenských národnostných menšín.

Deň Ústavy Slovenskej republiky

Deň ústavy je štátny sviatok a oficiálny deň pracovného pokoja na Slovensku. 31. augusta roku 1992 sa slovenský parlament zaoberal návrhom základného zákona krajiny a urobil v ňom niektoré úpravy. 1. septembra sa konalo verejné hlasovanie o konečnom znení ústavy.