Русская версия Slovenščina English

V krajinách strednej Európy organizujú veľké podujatia venované tvorcom slovanskej abecedy, cirkevnoslovanského jazyka a hlásateľom kresťanstva svätí Cyril a Metod.

Oslavy príchodu svätého Cyrila a Metoda na Moravu sa netýkajú len cirkevného života. Ide tiež o kultúrny a vzdelávací význam diela solúnskych bratov. Cyril a Metod sú kanonizovaní a uctievaní na východe i západe kresťanského sveta.

25 júna – Sviatok priateľstva a jednoty Slovanov

25. júna oslavujú Slovania na celom svete Sviatok priateľstva a jednoty Slovanov. Tento sviatok sa oslavuje od 90. rokov 20. storočia a spája Slovanov po celom svete – 350 miliónov ľudí, ktorí žijú buď v slovanských krajinách, alebo pomimo ne. Medzi slovanské krajiny patrí Slovensko, Česko, Poľsko, Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Bulharsko, Macedónsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo, Chorvátsko a Slovinsko.

Pamätný deň genocídy Slovanov bol oslávený v centre Nitry a na Slovanskom dvore v obci Alekšince

22. júna roku 2023 sa v Nitre a obci Alekšince uskutočnilo už tradičné podujatie venované Medzinárodnému dňu pamiatky obetí genocídy Slovanov. Tento pamätný deň bol vyhlásený pred piatimi rokmi na slovanských kongresoch v Prahe, Moskve a Kyjeve. Bol to istý druh reakcie naskutočnosť, že sa v súčasnosti holokaust a genocída je uznávané vočiiba jednej konkrétnej národnosti, čiastočne voči pár ďalším národom, avšak bol ispáchané aj voči 350-miliónovému slovanskému obyvateľstvu a faktickypokračujú aj v súčasnosti.

6. júna 2023 sa v sídle OSN v Ženeve koná každoročný Medzinárodný deň ruského jazyka

6. júna slávime 224 rokov od narodenia Alexandra Sergejeviča Puškina. V tento deň si v Rusku každoročne pripomínajú Puškinov deň a vo svete Medzinárodný deň ruského jazyka.

Podľa údajov OSN ovláda ruský jazyk približne 250 miliónov obyvateľov planéty. Práve dnes, 6. júna, v deň narodenia veľkého ruského poeta sa v sídle OSN v Ženeve (Švajčiarsko) koná Deň ruského jazyka v online formáte. Každoročná spomienka je súčasťou programu podpory a rozvoja mnohojazyčnosti a kultúrnej rozmanitosti.

Deň Najsvätejšej Trojice - najvýznamnejší cirkevný sviatok pre pravoslávnych veriacich, ako symbol Božej trojjedinosti

Najsvätejšia Trojica je jedným z dvanástich najdôležitejších dátumov v pravoslávnom svete. Jeho oslava pripadá na päťdesiaty deň od Veľkej noci – v roku 2023 už túto nedeľu 4. júna.

Medzinárodný deň detí na Slovensku

Prvý jún je v mnohých krajinách Medzinárodným dňom detí. Rozhodlo sa o tom v roku 1925 na Svetovej konferencii o starostlivosti o deti v Ženeve. Na Slovensku sa oslavuje od roku 1952. Pôvodnou myšlienkou sviatku bolo upozorniť spoločnosť na potrebu ochrany práv detí. V tento deň sú rodičia zvyčajne so svojimi najmenšími a trávia ho väčšinou cestovaním, výletmi do prírody a účasťou na rôznych oslavách. Deti dostávajú sladkosti a darčeky, no to najdôležitejšie, čo im dospelí môžu darovať, je ich čas!