Русская версия Slovenščina English

Pamätný deň Milana Rastislava Štefánika na Slovensku

Dňa 4. mája 2024 uplynulo 105 rokov od úmrtia Milana Rastislava Štefánika – slovenského politika, generála francúzskej armády, diplomata, letca a astronóma. Generál Milan Rastislav Štefánik zahynul pri leteckej havárii 4. mája 1919 v Ivanke pri Dunaji neďaleko Bratislavy.


Milan Rastislav Štefánik (* 21. júl 1880, Košariská – † 4. máj 1919, Ivanka pri Dunaji) sa narodil ako šieste dieťa v rodine miestneho farára Pavla Štefánika a jeho manželky Albertíny. Už ako malý chlapec bol nesmierne nadaný a vynikal v štúdiu. Po ukončení strednej školy v Sarvaši v roku 1898 nastúpil na Karlovu univerzitu v Prahe. Počas štúdia navštevoval prednášky z filozofie u profesora T. G. Masaryka (prvého československého prezidenta), čím sa budovali základy ich budúcej politickej spolupráce. V roku 1904 Štefánik obhájil dizertačnú prácu a v tom istom roku sa presťahoval do Paríža, kde začal pracovať v observatóriu Pierra Janssena. Rastislav bol vynikajúci astronóm, opakovane sa zúčastňoval na vedeckých expedíciách a navštívil Afriku, Áziu aj Ameriku. Počas prvej svetovej vojny sa dobrovoľne prihlásil do francúzskej armády. Zaslúžil sa o založenie vojenskej meteorologickej služby. Štefánik sa vypracoval z vojaka na generála a obdržal pritom všetky najvyššie francúzske vyznamenania.


V roku 1916 bola v Paríži založená Československá národná rada, ktorej predsedom sa stal T. G. Masaryk a podpredsedom M. R. Štefánik. V USA, Taliansku a Rusku aktívne nadväzoval kontakty so slovenskými a českými politickými a dobrovoľníckymi organizáciami. Vznikli Československé légie, ktoré neskôr zohrali dôležitú úlohu v boji za nezávislosť krajiny. Dňa 14. októbra 1918 bola ČSNR vyhlásená za československú vládu a Štefánik sa stal ministrom vojny. Po tejto udalosti povedal: „Teda Česi a Slováci sú konečne slobodní. Som spokojný sám so sebou. Mohol by som pokojne zomrieť.“


Po mnohých rokoch strávených v zahraničí sa v nedeľu 4. mája 1919 vydal z talianskeho Campoformida pri Udine spolu s talianskou vojenskou posádkou lietadlom do svojej vlasti. Svoj oslobodený národ a rodnú zem však už neobjal – po páde lietadla tragicky zahynul. Stále pretrváva otázka, prečo došlo k tejto tragickej nehode. Podľa oficiálnej verzie je za haváriou zlé počasie a technický stav lietadla.

Milana Rastislava Štefánika si na Slovensku pripomínajú a ctia. V ankete o najväčšieho Slováka (2019) hlasovali Slováci práve za M. R. Štefánika. Po národnom hrdinovi je dnes pomenované bratislavské letisko a pražská hvezdáreň na Petříne. V Slovenskom národnom múzeu v Bratislave zas nájdete množstvo artefaktov súvisiacich so Štefánikovým životom a dielom vrátane jeho osobných vecí, dokumentov a fotografií.


Preklad: Alexandra Koreňová