Русская версия Slovenščina English

Telemost Moskva – Košice ukončil vzdelávací program „Vitajte v Ruskom svete: jazyk, história, kultúra“

Dňa 31. marca 2021 sa skončil dvojtýždňový vzdelávací program „Vitajte v Ruskom svete: jazyk, história, kultúra“, ktorú realizovala Finančná univerzita pri Vláde Ruskej federácie (Moskva) pre študentov Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Košiciach.

Vyučujúci Oddelenia cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie pri Univerzite rozpracovali špeciálne pre študentov tohto gymnázia 20-hodinový program zameraný na osvojenie si slovnej zásoby a oblasti histórie a kultúry v ruskom jazyku, ktorá im pomôže lepšie pochopiť ruskú kultúru, mentalitu, dušu a tradície ruského národa.

V dotyčný deň sa konalo záverečné stretnutie v online formáte s vedením Oddelenia medzinárodnej spolupráce Finančnej univerzity pri príležtosti ukončenia vzdelávania. Absolventi programu vyjadrili poďakovanie tímu Finančnej univerzity, koordinátroke programu Eveline Šiškovej a svojej učiteľke Mgr. Adriane Lauffovej, ktorá nabíja iných svojim zanietením pre nadobúdanie nových vedomostí.

Gymnázium nastolilo úzke kontakty s univerzitou a viackrát sa zúčastnilo rozličných vzdelávacích programov. Predtým slovenskí gymnazisti absolvovali prezenčnú výučbu ruského jazyka na Letnej jazykovej škole pri Finančnej univerzite: na jeseň 2020 v online formáte absolvovali program „Škola ruského jazyka: ekonómia“.

„Netrpezlivo čákame na príležitosť navštíviť Finančnú univerzitu a stretnúť sa s vami osobne!“ – podotkla Adriana Lauffová.