Русская версия Slovenščina English

Medzinárodný vedecký seminár rusistov a filológov sa uskutočnil v Bratislave

Dňa 11. apríla 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave sa uskutočnil IV. Medzinárodný vedecký seminár na tému „Jazyk, literatúra a kultúra ako hrany medzikultúrnej komunikácie“.

Seminár sa konal počas niekoľkých dní v troch krajinách – Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Hlavným cieľom je spojenie odborníkov v oblasti ruského jazyka z rôznych krajín. Spoluorganizátormi podujatia boli Česká asociácia rusistov, Česko-Ruská spoločnosť, Univerzita Karlova v Prahe, Vysoká škola ekonomická v Prahe, Západočeská univerzita v Plzni, Ruské centrum TERIS v Plzni, Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry, Ruské centrum v Bratislave.

Do Bratislavy prišli rusisti, jazykovedci a filológovia z Ruska, Česka a Slovenska. Zastupovali univerzity, gymnáziá aj základné a stredné školy z rôznych miest – Moskvy, Tuly, Vladivostoku, Plzne, Prahy a Bratislavy.

Svoje referáty predniesli poprední odborníci a vedci v oblasti jazykovedy z Moskovského štátneho inštitútu M. V. Lomonosova. Doktorka filológie, profesorka T. G. Dobrosklonskaja vo svojom referáte sa zamerala na osobitosti kultúrno-jazykových kontaktov v dobe informatizácie spoločnosti. Doktorky filológie, profesorky L. L. Baranova a J. S. Fedorova rozprávali o význame kultúry a klasickej ruskej prózy v poznaní jazyka, o dôležitosti kultúry prejavu v kontexte medzikultúrnej komunikácie.

S veľkým záujmom si účastníci seminára vypočuli referát na tému modernej transformácie jazyka, diskutovali o aspektoch medzikultúrnej komunikácie v „globálnom svete“ – Rusko, Česko, Európa, USA, Východ a Západ. Všetky referáty sprevádzali prezentácie premietané na plátno.

Seminár bol doplnený prezentáciou knihy profesora I. I. Bondarenka a profesora I. I. Dolejšího „Letopisy kozáctva. Kozáci v centrálnej Európe“. Každý účastník s vďačnosťou prijal do daru knihu s exlibrisom autora.

Po ukončení vedeckej časti seminára účastníci navštívili výstavu obrazov „Slovensko v tvorbe ruských umelcov“, ktorá je umiestnená v priestoroch galérie Aircraft.

Na záver sa všetci účastníci zišli v Ruskom centre pri šálke čaju. Rozprávali o spolupráci, o význame ruského jazyka v súčasnom svete, o nových metódach vyučovania v dobe totálnej elektronizácie. Hostia vyjadrili vďaku za organizáciu seminára a možnosť komunikovať s poprednými odborníkmi.

Každý účastník si zobral so sebou časopis „Russkij mir.Ru“. Hostia odchádzali s dobrou náladou a želaním vrátiť sa.