Русская версия Slovenščina English

Fórum rusistov na Slovensku

19-20 októbra 2016 r. v Ružomberku sa v priestoroch pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity konalo «Ružomberské fórum rusistov: projekty a reformy». 

Organizátormi podujatia boli Asociácia rusistov Slovenska (ARS) s pomocou Veľvyslanectva Ruska na Slovensku a Ruského strediska vedy a kultúry na Slovensku.

Na fóre sa zúčastnili a boli pozvaný učitelia slovenských škôl a gymnázií, pedagógovia a odborníci ruského jazyka zo Slovenska, Ruska a iných európskych krajín. Cieľom fóra bolo syntetizovanie teoretických a praktických skúseností z oblasti výučby ruského jazyka pre cudzincov a hľadanie efektívnych riešení problémov cudzojazyčného vzdelávania. Za okrúhlymi stolmi sa prerokúvali otázky obsahovej náplne hodín cudzieho jazyka, moderných technológií či spôsobov vyučovania. Hovorilo sa aj o novom európskom projekte distančnej výučby «Russian-online».

Na začiatku účastníci si mohli vypočuť príhovor Mimoriadneho a splnomocneného Veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Alexeja L. Fedotova. Vo svojom prejave hovoril o úlohe ruského jazyka a zdôraznil význam jeho vyučovania. Tiež poznamenal významnú udalosť roka - otvorenie Ruského centru v Bratislave «Rusky svet» a vyjadril nádej o vzájomnú spoluprácu s odborníkmi ruskej filológie z rôznych krajín centrálnej a východnej Európy.

Zaujímavé prednášky spravili prezident Asociácie rusistov Slovenska E. Kollárova, profesor Peterburskej univerzity J. Prochorov, profesor Katolíckej univerzity E. Petlák a ďalšie. Slávny kultúrny vedec, prezident Asociácie «Lermontovove dedičstvo» a riaditeľ Národného centra Lermontovova v Serednikovo M. J. Lermontov opísal úlohu dedičstva svojho slávneho predka(slávneho ruského básnika) v spoločnosti.

Ruský centrum «Rusky svet» sa zúčastnili na príprave tejto akcie. Pre najlepších slovenských učiteľov a odborníkov v ruskej filológie bola darovaná kniha v ruskom jazyku – «Veľká vlastenecká vojna». Fóra sa zúčastnil predseda Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry prof. I.I. Bondarenko, ktorý je jedným z autorov darovanej knihy.

Ruský kultúrny fond prezentoval vynikajúcu výstavu «Matrioška-obraz» v zbierke, ktorá zahŕňa viac ako päťdesiat matriošek v národných krojoch, vytvorených žiakmi inštitúcií pre siroty a deti ponechané bez rodičovskej starostlivosti z Ruska, Litvy, Ukrajiny a Arménska. Ruský kultúrny fond daroval univerzitnej knižnici okolo 200 kníh ako populárna detská a vedecká literatúra.