Русская версия Slovenščina English

Začatie letných kurzov ruského jazyka v Bratislave

Začatie letných kurzov ruského jazyka v Bratislave05.04.2016 v centre ruského fondu "Ruský svet" v Bratislave zahájili letný kurz ruského jazyka.

Kurzy, ktoré sú organizované v Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry, ponúkajú školenia pre všetky kategórie študentov, a to aj v rôznych úrovniach vzdelávania a pre rôzne vekové kategórie.

V súčasnej dobe, v lete sme sa rozhodli pokračovať v ruštine jazykových kurzov pre študentov, ktorí absolvovali jarný semester. Medzi študentmi sú podnikatelia a zamestnanci nadnárodných spoločností, vrátane tých, ktorí pracujú v AIRCRAFT Business Centre. Okrem pokračovania výučby všeobecnej ruštiny, študenti vyjadrili svoj záujem aj špecifické kurzy s zameraním na obchod. Spustil sa kurz aj pre deti. Každá hodina prebieha s využitím IKT prostriedkov.