Русская версия Slovenščina English
Diania

  Kniha sv. Nikolaja Velimiroviča „Modlitby na jazere“ vyšla na Slovensku v českom preklade

  Na konci júna 2021 vyšiel na svetlo sveta preklad knihy poučení svätých otcov Modlitby na jazere, ktorú v rokoch 1921 - 1922 napísal biskup Nikolaj Srbský (Velimirovič). Preklad knihy do češtiny zo srbskej predlohy pripravil vladyka Kryštof, čestný metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Publikáciu vydala Európska akadémia pre bezpečnosť a konflikty s podporou Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry.

  Pamiatku zosnulých vo Veľkej vlasteneckej vojne uctili v Bratislave minútou ticha

  V Bratislave uctili pamiatku zosnulých počas Veľkej vlasteneckej vojny. Dňa 22. júna sa pri pamätníku vojakom osloboditeľom v memoriálnom komplexe Slavín konali pietne podujatia so zapálením sviečok, kladením kvetov a vencov.

  Slovenský tím dostal ocenenia za účasť na Medzinárodnej online olympiáde v mentálnej aritmetike

  Dňa 27. júna sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry konalo slávnostné udeľovanie cien účastníkom slovenského tímu, ktorý sa zúčastnil Medzinárodnej online olympiády v mentálnej aritmetike «Аkira Battle – Invázia čarodejov».


  4. júna 2021, vo veku 79 rokov zomrel po dlhej chorobe Viktor Antonovič Parchimovič

  Viktor Antonovič Parchimovič sa narodil v roku 1942. V roku 1965 absolvoval Charkovský letecký inštitút, v roku 1988 - úplný kurz Inštitútu zvyšovania kvalifikácie vyšších vedúcich predstaviteľov najvyššieho stupňa štátnej správy Akadémie národného hospodárstva pri Rade ministrov ZSSR. Obhájil dizertácie kandidáta a doktora vied. Je nositeľom ceny Rady ministrov ZSSR. Bol aktívnym členom Akadémie technických vied, akademikom Medzinárodnej akadémie MATEiZ, čestným doktorom Rižskej leteckej univerzity. V rokoch 1980 až 1981 bol prorektorom Rižského inštitútu inžinierov civilného letectva vyznamenaného Červenou zástavou. Pracoval v konštrukčnej kancelárii, v leteckých závodoch, na univerzite, na Ministerstve civilného letectva ZSSR (v rokoch 1981 - 1987 bol zástupcom, v rokoch 1987 - 1991 vedúcim Oddelenia vzdelávacích inštitúcií), a v leteckej spoločnosti.

  V Bratislave sa konal cyklus otvorených hodín „Umenie vo vojne, vojna v umení“

  V dňoch 6. až 24. mája 2021 Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti  a kultúry v Bratislave usporiadalo cyklus otvorených hodín, venovaných výstave „Umenie vo vojne, vojna v umení“. Výstava sa v súčasnosti koná v galérii Aircraft pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry a je venovaná 80. výročiu začiatku Druhej svetovej vojny. Podujatia sa konajú v malých skupinách vzhľadom na protipandemické opatrenia.

  Na Slovensku odštartoval medzinárodný literárny online maratón „Čítame Puškinove verše“

  Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave a Ruský dom v Bratislave spustili literárny online maratón Čítame Puškinove verše pri príležitosti medzinárodného Dňa ruského jazyka a Výročia narodenia veľkého ruského básnika Alexandra Puškina.

  Dňa 6. júna 2021 uplynie 222 rokov od narodenia veľkého ruského spisovateľa Alexandra Sergejeviča Puškina. Nenájde sa vari ani jeden civilizovaný človek, ktorý by nepoznal aspoň pár riadkov z diel Alexandra Sergejeviča.

Oznámenia