Русская версия Slovenščina English

Výstava kníh "Ruština ako cudzí jazyk"

Dňa 28. novembra 2016 sa v Ruskom centre v Bratislave pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry otvorila výstava učebníc ruského jazyka.

V expozícii boli predstavené nové učebnice, pracovné zošity a CD na výučbu ruštiny ako cudzieho jazyka, ktoré dostalo Ruské centrum. Možnosť podrobne sa oboznámiť s obsahom, prelistovať si, ohodnotiť súčasné metódy výučby a nádhernú úpravu učebníc si ocenili vyučujúci ako aj poslucháči kurzov ruského jazyka.

Vystavovaná učebná literatúra je určená pre všetky vekové kategórie, pre vyučovanie detí a dospelých. Na kurzoch ruského jazyka sa už začalo vyučovanie podľa nových učebníc.

Návštevníci výstavy sa oboznámili s ďalšou učebnou literatúrou široko zastúpenou v knižnici Ruského centra.