Русская версия Slovenščina English

Stáž magisterky z Poľska v ruskom jazyku

Od 3. októbra do 5. decembra 2016 sa v Ruskom centre v Bratislave pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry konala stáž magisterky Bialystockej univerzity Łucje Mikołajuk z Poľska.

Łucja Mikołajuk úspešne ukončila štúdium na Bialystockej univerzite a dostala diplom magistra v odbore ruské štúdiá. Čerstvá magisterka sa dostala na stáž v Ruskom centre v Bratislave v rámci Európskeho programu mobility Erasmus.

Program Erasmus je zameraný na zvyšovanie kvality vzdelávania v Európe, na podporu mobility a pestovanie kultúrnych vzťahov medzi študentmi európskych vysokých škôl, ako aj na rozvoj spolupráce medzi vysokými školami, študentmi a učiteľmi v oblasti vysokoškolskej a odbornej školskej prípravy.

Program stáže zahŕňal oboznámenie sa s činnosťou Ruského centra v Bratislave, Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry a Ruského centra vedy a kultúry, účasť na príprave kurzov ruského jazyka, ako aj podieľanie sa na usporiadaní konferencie rusistov, okrúhleho stola pre obchodnú spoluprácu, vystúpenie ruských umelcov a ďalších kultúrnych podujatí.

Počas absolvovania stáže Łucja Mikołajuk úspešne vyriešila všetky zadané úlohy a ukázala veľmi dobré ovládanie ruského jazyka. Stážistka sa zúčastnila seminárov z ruskej kultúry pre poslucháčov kurzov, pripravila krátke referáty v ruštine venované tvorbe hudobného skladateľa Šostakoviča a expozícii Moskovského múzea v Kolomenskom a pracovala v ruskom stánku na Medzinárodnom knižnom veľtrhu. Podľa jej vlastného hodnotenia dostala magisterka užitočné skúsenosti v organizovaní kultúrnych podujatí, ako aj v medzikultúrnej komunikácii a prehĺbila svoje vedomosti z ruského jazyka.

Analytické zručnosti, spoločenskosť a dobrosrdečnosť pomohli stážistke k rýchlejšej adaptácii v medzinárodnom tíme a k dosiahnutiu prínosných výsledkov stáže.