Русская версия Slovenščina English

Cyklus seminárov z ruského jazyka a kultúry v Bratislave

V Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry sa uskutočnil cyklus seminárov z ruského jazyka a kultúry. Semináre sa usporiadali pre poslucháčov kurzov ruského jazyka s cieľom rozširovania slovnej zásoby a oboznámenia sa s významnými predstaviteľmi a ukážkami ruskej kultúry. Dva semináre sa uskutočnili v novembri a jeden v decembri.

Dňa 19. novembra 2016 sa konal seminár na tému „Cestovanie slovanskými krajinami“. Počas seminára s prednáškou v ruštine vystúpila stážistka Ruského centra, magisterka Bialystockej univerzity z Poľska Łucja Mikołajuk. Povedala prítomným o svojich cestách do slovanských krajín a podelila sa o dojmy z blízkosti týchto krajín, ako aj z ich tradicií a jazykov.

Dňa 28. novembra 2016 sa uskutočnil seminár na tému „Život a tvorba ruského hudobného skladateľa Dmitrija Šostakoviča“, ktorý bol venovaný 110. výročiu jeho narodenia.

Odznela prednáška o živote skladateľa, o jeho svetoznámych skladbách, tvorivých úspechoch a štátnych oceneniach. Prednášku dopĺňala prezentácia premietaná na plátno a hudobný sprievod z vybraných Šostakovičových skladieb.

Dňa 2. decembra 2016 sa konal seminár na tému „Múzeum-rezervácia Kolomenskoje. Poslucháči sa dozvedeli o dejinách a kultúre stredovekej Moskvy predstavených v Moskovskom spojenom múzeu-rezervácii „Kolomenskoje“.

Účastníci seminára si vypočuli prednášku o dejinách obce Kolomenské, ktorá je spojená s udalosťami stredovekého Ruska, ťažkých bitiek a hrozného mongolského spustošenia. Areál múzea Kolomenské je dnes jedným s najstarších miest ľudského osídlenia na území súčasnej Moskvy.

Jeden z účastníkov seminára prezentoval referát v ruskom jazyku na tému „Vladárov dvor v Kolomenskom“. Prezentácia zahŕňala malebné výhľady na architektonické pamiatky ХVI. – ХIX. storočia, medzi ktoré patrí Spasská brána, cirkev Kazanskej ikony Presvätej Bohorodičky, komplex Prednej brány, cirkev Nanebovstúpenia Pána (pamiatka UNESCO), domček Petra Veľkého a ďalšie.

Videoukážky boli doplnené vynikajúco ilustrovanými albumami, ktoré Ruské centrum dostalo do daru od Moskovského štátneho spojeného múzea-rezervácie Kolomenské.

Semináre vyvolali veľký záujem poslucháčov kurzov. Účastníci sa s veľkou pozornosťou zoznamovali s ruskými dejinami a kultúrou, prezerali si ilustrácie v albumoch a prezentácie, navyše vyjadrili želanie navštíviť Rusko osobne.