Русская версия Slovenščina English

Diskusia "Obraz Ruska v slovenských médiách"

Dňa 10. novembra 2016 sa v Ruskom centre uskutočnila diskusia na tému „Obraz Ruska v slovenských médiách a jeho vplyv na verejnú diskusiu“. Základom pre diskusiu sa stal prejav vedúceho Ruského centra, výkonného riaditeľa Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry Alexandra Bušujeva. Oboznámil účastníkov diskusie so závermi Medzinárodnej konferencie na tému „Občianska spoločnosť, médiá a vláda. Ruská a európska skúsenosť“, ktorá sa konala dňa 2. novembra v Moskve a na ktorú bol pozvaný ako prednášajúci. 

Prejav obsahoval informácie o stave médií na Slovensku, o verejnej diskusii v slovenskej spoločnosti, o činnosti Ruského centra fondu „Ruský svet“ pre posilnenie imidžu Ruska a so záujmom bol vypočutý tak účastníkmi diskusie, ako aj účastníkmi konferencie.

Ako súčasť konferencie prezentovali podnetné referáty a zdieľali medzinárodné skúsenosti renomovaní odborníci z 12-tich európskych krajín, a to novinár Evgenij Primakov, ruská politologička Natália Naročnickaja, šéfredaktor časopisu „Meždunarodnaja žizň“ ( „Medzinárodný život“) Armen Oganesian, osobný poradca bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho Ivan Blo (Francúzsko), ruská politologička, historička a publicistka Jelena Ponomarjova, profesorka z madridskej Univerzity Complutense Svetlana Maľavina (Španielsko) a mnohí iní.

Medzinárodnú konferenciu usporiadali Ruská štátna humanitná univerzita, Fond historickej perspektívy a Medzinárodná asociácia mierových fondov. Na zasadnutiach sa diskutovalo o aktuálnych témach, takých ako vytvorenie multipolárneho sveta, informačné vojny, úloha a miesto Ruska vo svete, cenzúra v súčasnej spoločnosti a médiá, úroveň agresie v spoločnosti a extrémizmus, obraz Ruska v európskych médiách a ďalšie.

Na diskusii, ktorá sa rozvinula v Ruskom centre, sa zúčastnili aj ruskí krajania. Účastníci vyjadrovali rôzne názory, debatovali, ale nakoniec sa všetci zhodli na jednom stanovisku – úloha Ruska v súčasnom svete rastie, jeho zahraničná politická činnosť stále získava na popularite, ktorá sa teší dôvere v slovenskej spoločnosti.  Krajania sa zaujímali aj o to, ako hodnotia účastníci konferencie z iných krajín, predovšetkým z krajín EÚ, zmeny, ktoré sa dejú vo svete.

Krajania boli oboznámení aj s priebehom výročného 10. Zhromaždenia Ruského sveta. Účastníci diskusie poukázali na dôležitú úlohu ruského jazyka, ktorý, ako sa domnievajú, je faktorom jednoty.

Viac informácií o Medzinárodnej konferencii „Občianska spoločnosť, médiá a vláda. Ruská a európska skúsenosť“ nájdete na týchto odkazoch:
https://interaffairs.ru/news/show/16316
https://www.youtube.com/watch?v=QKdW3CLJ4Bo (celý prenos)

Viac informácií o 10. Zhromaždení Ruského sveta nájdete na týchto odkazoch:
http://www.russkiymir.ru/publications/216304/
http://www.russkiymir.ru/news/216226/