Русская версия Slovenščina English

5. medzinárodná konferencia «Rusko a Európa: aktuálne problémy súčasnej medzinárodnej žurnalistiky»

29.09.2016 v Bratislave sa konala 5. medzinárodná konferencia «Rusko a Európa: aktuálne problémy súčasnej medzinárodnej žurnalistiky».

Cieľom konferencie bola diskusia o aktuálnych témach ako platnosť informácií a kritériá pre zodpovednosť médií.

Hlavným organizátorom podujatia bol ruský časopis «Medzinárodný život». Zasadnutie otvoril a prítomných pozdravil A.L. Fedotov, splnomocnený veľvyslanec Ruskej Federácie na Slovensku. Moderátormi konferencie boli šéfredaktor časopisu «Medzinárodný život» A.G. Ogannesyan a prezident politickej akadémie Rakúskej ľudovej strany, predseda Rakúskeho inštitútu európskej politiky a bezpečnosti, prezident rakúsko-slovenskej spoločnosti F. Werner. Pozdrav fóru poslal minister zahraničných vecí Ruskej federácie.

Konferencie sa zúčastnilo vyše 100 ľudí: vedci a novinári, verejné a politické osobnosti, vedúci tlače a zástupcovia podnikateľskej sféry z desiatich európskych krajín - Rakúska, Bulharska, Nemecka, Talianska, Macedónska, Nórska, Srbska, Slovenska, Českej republiky a Ruska. Pracovníci Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry sa zúčastnili konferencie a diskusie.

 

Diskusia bola profesionálna a živá. Väčšina rečníkov zaostrovali pozornosť na rusofóbne tendencie v západnej tlači a démonizáciu vedenia krajiny, prvky utajovania úspechov Ruska a prípady skreslenia informácií, finančnú závislosť médií.

Mnoho rečníkov poznamenali veľkú úlohu žurnalistiky pri rozvoji občianskej spoločnosti a činnosť európskych média pre tvorbu objektívneho obrazu Ruska.

Účastníci fóra zobrali na vedomie rastúci význam sociálnych sietí, ktoré pre veľký počet občanov sa stali hlavným dodávateľom správ. Zaznamenávali tiež rozširujúci medzi Európanmi trend nedôvery k tradičným médiám.

Predseda Spoločnosti slovenského-ruského priateľstva, bývalý premiér Slovenskej republiky Ján Čarnogurský hovoril o nedostatku pozitívnych politických správ o Rusku v slovenských médiách. «Predtým nikdy neexistoval problém ruskej propagandy. V súčasnosti tento problém vznikol, a vieme, prečo... Avšak, postoj Slovákov k Rusku sa zlepšuje. Podľa prieskumov verejnosti sa občania Slovenska dôverujú viac Rusku ako Spojeným štátom.»

Konferencia bola široko publikovaná v ruských a slovenských médiách.