Русская версия Slovenščina English

Vedecko-praktický seminár a prezentácia päťzväzkového vydania „Podnik a podnikanie“

Dňa 9. decembra 2016 sa v Bratislave uskutočnil vedecko-praktický seminár o podnikaní, v rámci ktorého sa konala prezentácia dlhoročného úsilia vedca Štefana Kassaya pod spoločným názvom „Podnik a podnikanie.“ V Ruskom centre vedy a kultúry sa zišli vedci a podnikatelia, spoločenskí činitelia a vysokoškolskí učitelia z Ruska a Slovenska. Stretnutie otvoril Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku A.L.Fedotov, ktorý privítal účastníkov a zdôraznil dôležitosť kontaktov medzi vedcami a odborníkmi oboch krajín, ich dialógu a spolupráce.

Päťzväzkové dielo obsahuje ucelený súbor poznatkov v oblasti riadenia podnikov, ktoré sú odrazom podnikateľskej praxe a osobných skúseností autora. Celkový rozsah vydaných kníh predstavuje okolo 4500 strán. Približujú čitateľovi podnikateľské prostredie z hľadiska vlastníctva a z toho vyplývajúcich názorov na riadenie a prístupov k nemu, podnikateľskú stratégiu a jej rozvoj, ako aj štruktúrne prvky súčasného podniku a jeho problémy.

Knihy sú zamerané na vedúcich zamestnancov vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti a organov štátnej správy, ako aj na všetkých, ktorí sa zaujímajú o vedecký prístup k podnikovému riadeniu.

Na seminári uviedol profesor Štefan Kassay knižné vydanie prekladu tretieho zväzku „Podnik a podnikanie. 3.zväzok. Strategická komunikácia“ do ruského jazyka.

Knihy už boli preložené do poľského, maďarského a ruského jazyka. Podľa hodnotenia účastníkov prezentácie predstavuje toto vydanie veľký prínos do vývoja moderného podnikania.

Na vedecko-praktickom seminári sa zúčastnil zamestnanci Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry a Ruského centra v Bratislave. Prezentáciu zdokumentovali slovenské média.