Русская версия Slovenščina English

Seminár z ruského jazyka a kultúry „História a architektúra Moskovského kremľa“

 Dňa16. marca 2017 sa v Ruskom centre v Bratislave pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry uskutočnil seminár na tému „História a kultúra Moskovského kremľa“ venovaný 530. výročiu jeho založenia. Seminár bol usporiadaný pre poslucháčov kurzov ruského jazyka s cieľom rozšíriť slovnú zásobu a oboznámiť ich s ruskými dejinami a kultúrou.

Prezentáciu pripravila absolventka verejnej Univezity Ca´Foscari (Benátky) Letizia Gazzola, ktorá uskutočňuje stáž z ruského jazyka v Ruskom centre. Nadšene rozprávala o architektonickom celku Kremľa, keďže bol postavený v 16. storočí talianskymi architektmi. Poslucháči sa so záujmom dozvedeli príbeh výstavby a obnovy Moskovského kremľa, oboznámili sa s jeho architektúrou a klenotmi múzeí, kládli otázky a pýtali sa na možnosti jeho návštevy.

Najskôr drevený, potom z bieleho kameňa a napokon z červenej tehly. V súčasnosti je Moskovský kremeľ jedným z najkrajších architektonických stavieb na svete.

Účastníci seminára si vypočuli prednášku o histórii Moskovského kremľa, ktorá je úzko spojená s udalosťami stredovekého Ruska, s kladením odporu francúzskemu vojsku, s oslobodzovacím bojom ruského národa. Prezentácia bola sprevádzaná krásnymi pohľadmi na Kremeľ a hudbou.