Русская версия Slovenščina English

Stáž v ruskom jazyku bakalárky z Talianska

Od 27. februára do 26. mája 2017 sa v Ruskom centre Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave konala stáž v ruskom jazyku bakalárky z Talianska Letizie Gazzoly.

Letizia úspešne ukončila štúdium na verejnej Univerzite Ca´Foscari v Benátkach (Taliansko) a získala bakalársky diplom v odbore ruský jazyk a kultúra. Od roku 2011 funguje pri Univerzite Ca´Foscari Centrum pre štúdium ruskej kultúry, v ktorom stážistka študovala ruský jazyk na pokročilej úrovni.

Letizia bola nasmerovaná na stáž v Ruskom centre v Bratislave v rámci programu Európskej únie „Erasmus“.

V akademickom roku 2015-2016 Letizia vykonala stáž na fakulte žurnalistiky Petrohradskej štátnej univerzity. Po ukončení stáže prešla testovaním z ruského jazyka a dostala certifikát na úrovni B2.

Program stáže zahŕňal oboznámenie sa s činnosťou Ruského centra v Bratislave, Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry, Ruského centra vedy a kultúry, účasť na aktivitách kurzov ruského jazyka, ako aj účasť na príprave konferencií a seminárov, koncertov a výstav a na podujatiach pri príležitosti osláv Dňa víťazstva a Dňa oslobodenia Bratislavy od fašistov.

Počas stáží Letizia preukázala dobré ovládanie ruského jazyka. Pre poslucháčov kurzov stážistka pripravila a uviedla prezentácie v ruskom jazyku na humanitné témy „História a architektúra moskovského Kremľa“, „140. výročie baletu Labutie jazero“, „Rusi v Taliansku“, „Tradície osláv Veľkej noci v Taliansku, Rusku a na Slovensku“ a „Slovanskí osvietenci Cyril a Metod“.

Zodpovedná a priateľská Letizia okamžite zapadla do tímu Ruského centra. Vzájomná komunikácia prinášala radosť obom stranám.