Русская версия Slovenščina English

Knižnica Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry odporúča Drahí čitatelia knižnice EFSPaK!

  Dnešnú rubriku ODPORÚČAME PREČÍTAŤ venujeme smutnej udalosti – genocíde arménskeho národa v Osmanskej ríši (Turecko).


Podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2015 si 24. apríla každoročne pripomíname Pamätný deň arménskej genocídy. Tento dátum nebol zvolený náhodne. Práve v tento deň sa v roku 1915 začalo masové vyvražďovanie arménskej inteligencie v Istanbule a následne bolo v rokoch 1915 – 1923 vyvraždených viac ako 1,5 milióna Arménov. Obete zastrelili alebo vyhladzovali takzvanými „pochodmi smrti“ do sýrskych púští. Deti a ženy násilne nútili prestúpiť na islam. To všetko viedlo k masovým samovraždám. Vyvražďovanie Arménov uznali za genocídu viaceré krajiny vrátane Slovenska (2004).


Radi by sme vám predstavili jedinečné dielo venujúce sa tejto ťažkej téme, a to knižnú trilógiu Džona Surenoviča Akopova a Igora Ivanoviča Bondarenka. Trilógia zahŕňa dve monografie: Genocída arménskeho národa («Геноцид армянского народа»), ktorej obsah vyplýva z názvu, a Silou a krížom («По силе и крест»), poukazujúca na historický výskum dejín rusko-arménskych vzťahov. Posledná publikácia trilógie Zločin bez pokánia («Преступление без покаяния») je venovaná jednej z najtragickejších stránok dejín arménskeho ľudu – vyhladzovaniu detí počas genocídy.  

Následne by sme chceli venovať pár riadkov samotným autorom. Džon Surenovič Akopov je plukovník vo výslužbe, docent, člen zväzu novinárov Ruskej federácie a básnik. Laureát literárnych cien má na konte niekoľko kníh, básnických zbierok, ako aj prác a štúdií o vojenskej psychológii a pedagogike. Patrí k potomkom Arménov, ktorým sa počas genocídy podarilo uniknúť smrti. Jeho otec sa zachránil len zázrakom – utiekol na železničnú stanicu, kde sa pripojil k ustupujúcim ruským jednotkám. Desať súrodencov Džonovho otca však také šťastie nemalo a tureckí vojaci ich dobodali bajonetmi.


Igor Ivanovič Bondarenko je profesor, doktor právnych vied, prezident Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry a čestný akademik Ruskej akadémie umení.


Príďte, čítajte a popremýšľajte!

Otváracie hodiny knižnice:  Po – Štv: 10:00 – 14:00

Adresa: Ivanská cesta 30/B, Bratislava