Русская версия Slovenščina English

Podujatia venované 106. výročiu genocídy arménskeho národa sa konali v Bratislave

Pri príležitosti Dňa pamiatky obetí genocídy arménskeho národa uskutočnilo Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry (EFSPaK) sériu spomienkových podujatí.

Konkrétne sa dňa 23. apríla 2021 konal online seminár „Večná pamiatka národa“. Názov seminára sa zhoduje s názvom článku, pripraveného prezidentom EFSPaK, profesorom Igorom Ivanovičom Bondarenkom v spoluautorstve s akademikom Medzinárodnej akadémie literárnej dokumentaristiky, profesorom Johnom Surenovičom Akopovom (https://www.slavfond.eu/1028-vena-pamiatka-naroda.html).

Skutočnosti uvedené v tomto článku sa stali predmetom diskusie. Účastníkom seminára boli prezentované knihy z trilógie tých istých autorov: „Genocída arménskeho národa“, ktorej obsah vyplýva z názvu, „Podľa sily je aj kríž“, venovanej histórii rusko-arménskych vzťahov a „Zločin bez pokánia“ – o histórii genocídy arménskych detí.

V sobotu dňa 24. apríla 2021 sa v Košiciach z iniciatívy EFSPaK za účasti predstaveného Katedrálneho chrámu Zosnutia Presv. Bohorodičky, sv. Jána Milostivého a sv. Rozálie z Palerma, protojereja Vladimíra Spišáka uskutočnila slávnosť kladenia vencov pri Pamätnom Chačkhare (z arm. „chač“ – kríž a „khar“ – kameň).

Pamätník bol zhotovený v Arménsku s požehnaním Vrchného patriarchu a katolikosa všetkých Arménov Garegina II., z iniciatívy spoločenského aktivistu a mecenáša z Petrohradu Gračiu Misakoviča Pogosiana na pamiatku obetí genocídy Arménov v Osmanskej ríši v roku 1915.

Na konci 19. - začiatku 20. storočia prebiehalo v Osmanskej ríši prenasledovanie Arménov, ktoré vyvrcholilo v roku 1915. Slovensko je jednou z európskych krajín, ktorá v roku 2004 uznala vtedajšie masové vyvražďovania Arménov za genocídu.

Dňa 15. apríla 2015 Európsky parlament vyhlásil 15. apríl za Európsky deň pamiatky obetí genocídy Arménov v Osmanskej ríši.