Русская версия Slovenščina English

Literary hour on the theme of the story of F.M. Dostoevsky's "Christ's Boy on the Christmas Tree" took place in Bratislava.

On December 7, 2022, on the eve of the Christmas and New Year holidays, a literary hour was held at the European Foundation of Slavic Literature and Culture on the theme of F.M. Dostoevsky "The Boy at Christ on the Christmas Tree" This is one of the events within the framework of the educational project "Dostoevsky: writer and man"

Literárna hodina na tému príbehu F.M. V Bratislave sa konal Dostojevského „Kristov chlapec na vianočnom stromčeku“.

Dňa 7. decembra 2022, v predvečer vianočných a novoročných sviatkov, sa v Európskom fonde slovanskej pisomnosti a kultúru konala literárna hodina na tému F.M. Dostojevskij "Chlapec pri Kristovi na vianočnom stromčeku" Toto je jedno z podujatí v rámci vzdelávacieho projektu „Dostojevskij: spisovateľ a človek“.

Na Slovensku spustený vzdelávací projekt „Dostojevskij: spisovateľ a človek“.

  Dňa 25. novembra 2022 sa v Európskom fonde slovanskej pisomnosti a kultúry uskutočnilo prvé podujatie projektu – interaktívna lekcia „Dostojevskij: spisovateľ a človek“.
Na lekcii, ktorú pripravil a viedol Európsky fond slovanskej pisomnosti a kultúry spolu s Fondom ukrajinsej pisomnosti a kultúry, sa zúčastnilo viac ako 60 ľudí.

Literárna expozícia venovaná narodeninám F.M. Dostojevskemu "Epizódy" (1821-1881).

Dňa 11.11.2022 v Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry, v galérií Aircraft bola otvorená literárna expozícia ku narodeninám F.M. Dostojevskeho "Epizódy" (1821-1881).
Výstava zaberá tri sály: prvá je venovaná životu a dielu F.M. Dostojevského do roku 1861, druha je venovana cestám spisovateľa 1862-1865 a treta - 1864-1881, keď napísal päť zo svojich hlavných románov: "Zločin a trest", "Idiot", "Démoni", "Teenager" “ a „Bratia Karamazovci“.

Na Slovensku sa uskutočnil XI. medzinárodný festival „Ruská pieseň nad Dunajom“.

V dňoch 28. – 29. októbra 2022 sa na Slovensku neďaleko mesta Ružomberok konal tradičný XI. medzinárodný festival „Ruská pieseň nad Dunajom“.
Tento rok prišli ruskí interpreti ľudových piesní, zvuční harmonikári, súbory, sólisti a duetá z Čiech, Poľska a rôznych kútov Slovenska.

Otvárame vstup do komunikatívneho kurzu ruského hovoreného jazyka pre začiatočníkov.

Drahí priatelia!

Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry otvára vstup do komunikatívneho kurzu ruského hovoreného jazyka pre začiatočníkov.

Pre koho je kurz komunikácie určený?

Pre tých, ktorí chcú hovoriť po rusky a rozumieť rusky plynule.

Akú formu má školenie?

Kurz prebieha ako v skupinových triedach, tak aj v individuálnom prezenčnom alebo online režime. Spustili sme aj nový systém Blended learning – teraz môžete študovať online aalebo offline v rovnakej skupine. Táto forma štúdia je obzvlášť výhodná pre tých, ktorí majú časté služobné cesty.