Русская версия Slovenščina English

V Bratislave sa konalo tvorivé posedenie s autorkou knihy My igraem/ Hráme sa Oľgou Goč

Dňa 18. marca 2024 sa na Súkromnej základnej slovensko-ruskej škole v Bratislave konalo stretnutie žiakov a učiteľov so spisovateľkou Oľgou Goč.

Olga Goč je verejná činiteľka a autorka kníh v ruštine a slovenčine My igraem/ Hráme sa a Sladké bobule. Na Slovensku každoročne prebiehajú detské divadelné predstavenia na motívy jej rozprávok. Stretnutia detí s Oľgou Goč sú vždy sviatočným dňom, keď sa dejú zázraky a objavujú rôzne zaujímavosti.


XIV. ročník medzinárodnej súťaže Čo je v mojom mene pre teba?

Dňa 11. marca 2024 začína XIV. ročník medzinárodnej súťaže Čo je v mojom mene pre teba?, ktorá je venovaná 225. výročiu narodenia A. S. Puškina.

Zapojiť sa môže každý: deti aj dospelí, rodení hovoriaci, ale aj študenti ruštiny, ako cudzieho jazyka.

Výstava „Svetlo Jasnej Poľany“ priblížila slovenským študentom Univerzity Mateja Bela históriu múzea a sídla ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého.

Dňa 15. marca 2024 sa na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici ukončila banerová výstava „Svetlo Jasnej Poľany“ venovaná histórii múzea a šlachtického sídla L. N. Tolstého – „Jasná Poľana“. 

Od 4. do 15. marca navštívili expozíciu študenti a pedagógovia univerzity. 


Máme Maslenicu, vy máte tiež?

Maslenica je jedným z najznámejších a najzábavnejších slovanských sviatkov, ktorý pochádza z pohanskej kultúry. Tohto roku sa oslavy Maslenice začínajú v pondelok 11. marca a končia sa v nedeľu 17. marca. Ruské námestia prekvitajú farbami a je počuť nadšené hlasy miestnych. Ľudia sa sánkujú a jazdia na koňoch, organizujú masové slávnosti, pečú slávne palacinky s rôznymi náplňami a popíjajú čaj v hrejivej rodinnej atmosfére.

8. marec: Medzinárodný deň žien

8. marca oslavujeme Medzinárodný deň žien. Tento dátum síce nepatrí medzi slovenské štátne sviatky, ale uvidíme počas neho mužov kupovať ženám kvety častejšie, ako zvyčajne.

Po stopách skladateľa Bedřicha Smetanu. 200 rokov od jeho narodenia

Dňa 2. marca 2024 si hudobný svet pripomína 200. výročie od narodenia Bedřicha Smetanu – významného českého skladateľa, priekopníka českej klasickej hudby, tvorcu národnej opery a symfónie.