Русская версия Slovenščina English

79. výročie Slovenské národného povstania

29. augusta si obyvatelia Slovenska pripomínajú štátny sviatok Slovenského národného povstania, ktorý vznikol na pamiatku začiatku povstania slovenského národa proti nacistom v roku 1944.

19. august Premenenie Ježiša Krista

Podľa wikipédie grécke slovo pre premenu je metamorfóza. Ikona, čas bohoslužieb a to, čo si treba vziať do kostola - Božie slovo o tom hovorí veľmi presne.Jeden z najväčších kresťanských sviatkov, sviatok Premenenia Pána, slávia kresťania na celom svete s veľkou radosťou a povzbudením. Podstata udalosti, ktorá tvorila základ tohto sviatku, je úplne jasná a jednoduchá, je obsiahnutá v samotnom názve sviatku.

19. august Jablkový Spasiteľ

Jablkové kúpele sa oslavujú každý rok 19. augusta a pripadá na pravoslávny sviatok Premenenia Pána. Naši predkovia v tento deň oberali jablká. Plody sa posväcovali v kostoloch a zbierali sa na zimu.

14 augusta medové kúpele

V roku 2023 sa ako každý rok slávi 14. augusta a pripadá na začiatok pôstu Usnutia. Verilo sa, že práve k tomuto dátumu med v úľoch dozrel do plnej pripravenosti a mohol sa zbierať.

Medzinárodný deň mládeže

  Medzinárodný deň mládeže sa oslavuje každoročne 12. augusta. Tento slávnostný deň je venovaný mladým ľuďom a upozorňuje na ich podstatu a prínos pre celý svet.

12 augusta Medzinárodný deň mládeže.

Medzinárodný deň mládeže vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 17. decembra 1999 na návrh Svetovej konferencie ministrov mládeže, ktorá sa konala v Lisabone od 8. do 12. augusta 1998. Rezolúcia č. 54/120.

Konferencia odporučila, aby sa na podporu tohto dňa organizovali popularizačné aktivity s cieľom zvýšiť informovanosť najmä mladých ľudí o Svetovom programe činnosti pre mládež do roku 2000 a po ňom, ktorý prijalo zhromaždenie v roku 1995.