Русская версия Slovenščina English

Otvorenie ruského centra v Bratislave

Otvorenie ruského centra v Bratislave

 

Dňa 30.3.2016 sa v Bratislave v Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry uskutočnilo otvorenie Ruského centra.

 


Slávnostnej ceremónie otvorenia sa zúčastnili oficiálni činitelia, verejnosť, zástupcovia umeleckej inteligencie, rusisti a žiaci gymnázií. Pricestovali priatelia a partneri z rôznych miest Slovenska, Rakúska a Maďarska. Otvorenie sa začalo prestrihnutím červenej pásky. Hostí vítali dievčatá v ruských národných kostýmoch a mládež v tričkách so symbolmi fondu „Russkiy mir". V súlade s národnou tradíciou, miestnosti Ruského centra vysvätil Jeho Blaženosť, Arcibiskup pražský, Metropolita Českých zemí a Slovenska. Hostia sa zoznámili so strediskom a jeho možnosťami. Slávnosť pokračovala v sálach galérie Aircraft Gallery.

Projekt: Jún. 22. Na strane človeka

Projekt: Jún. 22. Na strane človeka
Empatia  nasvedčuje o schopnostiach predstaviť si samého seba na mieste iného. Čo si myslí pokolenie 20- 30 - ročných maliarov o tej vojne, konkrétne, o jej začiatku? Čo pociťuje človek, znenazdajky zastihnutý vojnou, ktorý odrazu stratil všetok obvyklý priebeh života? Aké predstavy je schopná priniesť tá samá vojna vo vedomí generácie deväťdesiatych rokov, zdanlivo žijúcich už v inej krajine, maliarov, ktorí sa predtým vo svojej tvorbe nedotýkali tejto témy?

Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“

Zasadnutie za okrúhlym stolom „Boj s terorizmom, geopolitické výzvy v Európe, Európa a Rusko“03.02. 2016 sa vbratislavskom Business centre AIRCRAFT uskutočnilo zasadnutie za okrúhlym stolom na mimoriadne aktuálnu tému „Boj sterorizmom, geopolitické výzvy vEurópe, Európa aRusko".


Iniciátormi tohto zasadnutia sa stali známy slovenský spisovateľ apublicista, poslanec slovenského Parlamentu, člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (angl. PACE) Sergej Chelemendik a Prezident Európskej akadémie pre bezpečnosť a riešenie konfliktov, Prezident Európskeho fondu slovanskej písomnosti akultúry, člen Rady Európy, profesor Igor Bondarenko.Ako hlavný rečník bol pozvaný známy ruský spisovateľ, politológ apublicista Nikolaj Starikov. Hovoril osvojej vízii politickej situácie vo svete, príčinách migrácie vEurópe, koreňoch terorizmu, vzájomných vzťahoch Slovenska a Ruska.

Prednášky akademika Cagolova G.N.a prezentácia knihy « Cesta ku šťastnému životu »

Prednášky akademika Cagolova G.N.a prezentácia knihy « Cesta ku šťastnému životu »Populárny ruský ekonóm a publicista G.N. Cagolov vystúpil s prednáškami pred slovenskými študentmi, a taktiež prezentoval svoju knihu « Cesta ku šťastnému životu ».

Meno Georgija Cagolova je dobre známe vo vedeckých kruhoch. Doktor ekonomických vied, profesor Medzinárodnej univerzity v Moskve, akademik Ruskej akadémie prírodných vied a Medzinárodnej akadémie manažmentu, člen Zväzu spisovateľov Ruska. Jeho tvorba predstavuje pýchu ruskej ekonomickej mysle a je pretlmočená do mnohých cudzích jazykov.

Otvorenie umeleckej výstavy «Medzi Volgou a Dunajom»

Otvorenie umeleckej výstavy «Medzi Volgou a Dunajom»26.11.2016 sa v bratislavskej Aircraft Gallery uskutočnolo otvorenie unikátnej umeleckej výstavy Medzinárodného akademického výstavného projektu «Medzi Volgou a Dunajom», ktorá spája umelcov Ruska, strednej a východnej Európy.

Organizátormi tohto rozsiahleho projektu sú umelecké združenia Ruska a Slovenska: Ruská výtvarných umení, Povolžské oddelenie Ruskej akadémie, Zväz umelcov Ruska, Európske centrum výtvarného umenia (Bratislava, Slovensko). Podujatie podporili Ministerstvo kultúry Ruskej federácie, Moskovská štátna umelecko-priemyselná akadémia Stroganova, Centrum moderného umenia MARS a partneri v Európe – spoločnosť Aircraft Diagnostic Company, Slovenský výtvarná únia, Slovenský zväz výtvarného umenia, Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry.

Назад Вперед
Наверх