Русская версия Slovenščina English

Veľký úspech slovenského speváckeho zboru zo Žiliny na festivale v Moskve

Slovenský spevácky zbor „Mladé hlasy“ sa stal víťazom XIII. ročníka Moskovského medzinárodného festivalu slovanskej hudby.


 


Vystúpenie vo Veľkej sále Moskovského štátneho konzervatória dňa 20.5.2017

Jednou z najvýznamnejších udalostí XIII. ročníka Moskovského medzinárodného festivalu slovanskej hudby sa stal príchod speváckeho zboru „Mladé hlasy“ Konzervatória Žilina (Slovensko) do Moskvy.

Počas vystúpení na rôznych koncertných scénach – v Národnom kultúrnom centre Ukrajiny v Moskve, vo Veľkej sále Konzervatória, v Galérie Tsereteliho Ruskej akadémie umení, v Detskej škole umení M.A: Balakireva tento vysoko odborný súbor už v prvých taktoch fascinoval poslucháčov nezvyčajne krásnym, čistým a harmonickým zvukom aj jemným výkonom.

Široký repertoár zboru umožnil odhaliť mimoriadne bohatú paletu farieb, ktorou sa vyznačuje ich interpretačné umenie. Charakteristickým znakom koncertného programu bola veľká rozmanitosť a kontrast. Obecenstvo doslova zmeravelo pri zvukoch „Raduj sa, Bohorodička!“ S. Rachmaninova. Vzniká pocit úplnej beztiaže, vzletnosti. V tento okamih sa zdá, že duša sa zdvihla a vznáša sa vo vzduchu... Ale hneď potom emocionálna interpretácia diela „Kde si bola“ súčasného hudobného skladateľa Petra Špiláka svojou energickou nepoddajnou povahou vracia nás späť k modernej realite. Veľkolepá majestátna „Glória“ J. Iršaiho susedí s nezbedným náruživým ľudovým „Ščedrikom“. Odzneli aj diela španielskeho, českého, nemeckého a slovenského autora. Publikum bolo unesené.

Medzinárodná porota zborovej súťaže na čele s predsedom, Zaslúžilým pracovníkom kultúry RSFSR, Zaslúžilým umelcom Ruskej federácie, vedúcim katedry zborového dirigovania Moskovského konzervatória profesorom S.S. Kalininom patrične ohodnotila súťažné vystúpenie slovenského zboru a udelila tomuto vynikajúcemu súboru Veľkú cenu a ich talentovanému vedúcemu a dirigentovi Štefanovi Sedlickému odovzdala Zvláštnu cenu za odborné majstrovstvo.

Viac na http://balakirev.arts.mos.ru/press/news/detail/1097024.html