Русская версия Slovenščina English

Výstava kníh „Slovníky a encyklopédie – sprievodcovia poznatkov“

Dňa 12. septembra 2017 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnilo otvorenie výstavy kníh „Slovníky a encyklopédie – sprievodcovia poznatkov“.

Výstava kníh predstavuje tematický výber titulov z knižničného fondu Ruského centra. Otvorenie výstavy sa konalo pri príležitosti otvorenia jesenného semestra na kurzoch ruského jazyka.

Na výstave sú prezentované výkladové slovníky ruského jazyka známych autorov V.I. Daľa, D.N. Ušakova a S.I. Ožegova, súčasné výkladové slovníky, ktoré umožňujú pozorovať evolúciu jazyka.

Široko zastúpené sú slovníky, ktoré napomáhajú vyučujúcim v práci, napríklad pravopisný, univerzálny, synonymický slovník, príručka lingvistickej terminológie atď.

Zastúpené sú slovníky encyklopedického smerovania – Ruský biografický slovník F.A. Brockhausa a I.A. Efrona, Encyklopédia umenia pre deti, Encyklopedická príručka o Rusku, slovník pravoslávnej kultúry a ďalšie.

Na otvorení výstavy boli prítomní vyučujúci kurzov, zamestnanci Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry, návštevníci Ruského centra.