Русская версия Slovenščina English

Deň slovanskej písomnosti a kultúry na Slovensku

Podľa tradície sa na Slovensku a v Čechách každoročne dňa 5. júla oslavuje Deň slovanskej písomnosti a kultúry, ktorý je aj štátnym sviatkom.

Najrozsiahlejšie slávnosti sa konali v starobylom slovenskom meste Nitra, z ktorého začali svoju osvieteneckú misiu svätí Cyril a Metod. Tento rok sa sviatok oslavoval súčasne v niekoľkých mestách Nitrianskeho kraja. V tento deň sa konal 9. ročník medzinárodného festivalu Slavica a skončila sa motocyklová jazda „Cesty slovanského priateľstva“.

Sviatok sa začal v obci Rišňovce, kde sa konala bohoslužba a pietna spomienka na umelcov zo súboru Alexandrova. V roku 2015 sa tu uskutočnil veľký koncert vojenských umelcov z Ruska. Obyvatelia s vďakou a smútkom spomínali na zosnulých. Na pamiatku tohto koncertu bola v Rišňovciach otvorená pamätná tabuľa.

Potom obyvatelia a hostia obce navštívili múzeum Kutuzova, ktoré bolo otvorené pri príležitosti výročia bitky pri Borodine v roku 2012 v historickej budove, v ktorej v roku 1805 býval M.I. Kutuzov. V tejto obci sa nachádzal s 45-tisícovým ruským vojskom po bitke pri Slavkove. Ľudová pamäť obyvateľov Rišňoviec a okolitých dedín doposiaľ uchováva dobrú povesť ruských vojakov. Múzeum sa stalo symbolom priateľstva národov Slovenska aRuska.

Oslavy pokračovali v meste Zlaté Moravce, kde sa zhromaždili motorkári zo slovanských krajín. Mnohí z nich prešli niekoľko tisíc kilometrov, aby v tento deň ukázali slovanskú jednotu a priateľstvo. V centrálnom parku mesta sa uskutočnil koncert folklórnych súborov zo Slovenska a Bieloruska. Podľa tradície zasadili motorkári v centre parku lipu, ktorá je symbolom Slovanov.

Delegácia Ruského centra a Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry sa zúčastnila osláv. Organizátormi podujatia bolo občianske združenie Slavica. Zúčastnili sa aj ďalšie občianske združenia, organizácie a zástupcovia, napríklad Slovanský svet, Ruskí motorkári, Noční vlci, Ruské centrum vedy a kultúry, Zväz Rusov na Slovensku.

Večer sa v centre mesta Nitra uskutočnil veľký folklórny festival Slavica Fest. V ten istý deň sa tiež oslavuje deňmesta s názvom „Nitra, milovaná Nitra“. Program festivalu zahŕňal koncert folklórnych súborov, ukážku slovanských krojov a výstavu slovanskýchornamentov. S veľkým úspechom vystúpili umelci z Bieloruska, Srbska, Poľska, Slovenska a z Moravy.

Bolo nádherné počasie, vládla zázračná atmosféra jednoty a bratskosti. Osláv Dňa slovanskej písomnosti a kultúry as zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí.

Nitrianska televízia uviedla niekoľko reportáží. Oslavám sa dostalo pozornosti aj v ďalších slovenských médiách.