Русская версия Slovenščina English

Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> Dňa 13. a 14. septembra 2017 sa v Bratislave v aule Ruského centra vedy a kultúry konal vzdelávací seminár pre učiteľov ruského jazyka na tému „Organizačno-metodické zabezpečenie realizácie testovania z ruštiny ako cudzieho jazyka“.

Seminár bol usporiadaný ruským centrom medzinárodnej certifikácie „Sodružestvo“ v rámci realizácie Programu podujatí pre zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruštiny ako cudzieho jazyka vo vzdialenom zahraničí.

Pre uskutočnenie seminára do Bratislavy prišli poprední odborníci pre prípravu a realizáciu testovania z Moskovskej a Petrohradskej štátnej univerzity, autori didaktických príručiek a najnovších metodických pomôcok v oblasti vyučovania ruštiny ako cudzieho jazyka.

Ruské centrum Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry nominovalo k účasti na vzdelávacej aktivite svojich vyučujúcich, z ktorých 6 účastníci dostali certifikáty potvrdzujúce účasť na prezenčnej časti seminára. Každý z nich obdržal špeciálne kódy diaľkového prístupu pre pokračovanie vo vzdelávaní na oficiálnej webovej stránke programu zvyšovania kvalifikácie.

Počas dvoch dní účastníci seminára si vypočuli prednášky, zúčastnili sa na tvorivých dielňach a diskusiách s tematikou seminára, vymenili si názory na využitie inovatívnych metód vyučovania ruského jazyka, oboznámili sa s didaktickými pomôckami aj internetovými zdrojmi.

Všetci poslucháči ocenili vysokú úroveň odborníkov z ruských univerzít aj nepochybný prínos uskutočnenia podobných seminárov v každodennej činnosti učiteľa.