Русская версия Slovenščina English

Konferencie rusistov Súčasná ruština ako cudzí jazyk v škole: nové tendencie.

Dňa 10. novembra 2017 sa v Bratislave konala III. vedecko-praktická konferencia rusistov Súčasná ruština ako cudzí jazyk v škole: nové tendencie.

Konferenciu organizovala Asociácia rusistov Slovenska s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie.

V zasadacej miestnosti výstavného komplexu INCHEBA sa zhromaždili učitelia ruštiny ako cudzieho jazyka zo škôl a gymnázií, z univerzít a rôznych jazykových kurzov. Cieľom konferencie bolo vypracovať jednotné prístupy k vyučovaniu a výberu učebníc.

Stretnutie so zástupcom Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska archimandritom Serafimom

Dňa 9. novembra 2017 sa v Ruskom centre v Bratislave pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry uskutočnilo stretnutie so zástupcom Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska pri Moskovskom patriarcháte archimandritom Serafimom.

Archimandrit Serafim je autorom ikon a fresiek v chrámoch Ruska, Česka, Slovenska, USA, Švédska, Veľkej Británie...

Otvorenie výstavy Kód revolúcie

Dňa 7. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo otvorenie výstavy Kód revolúcie, venovanej 100. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Na výstave boli prezentované diela slovenských a ruských umelcov na tému revolúcie.

Iniciátorom organizácie spoločnej výstavy bol tvorivý zväz slovenských umelcov Mireľub. Základ expozície tvoria diela členov umeleckého Art Matehorn – Lucie Luptákovej, Josefa Matého, Renáty Hornovej, Slavomíra Dlubača a ďalších, ktorí ukázali svoj pohľad na revolúciu zo Slovenska. V dielach sú vyobrazené fragmenty ruskej revolúcie, krížnik Auróra, Leninove vystúpenie, ozbrojené čaty robotníkov a ďalšie témy.

Medzinárodná súťaž „Pražská romansiáda“

Dňa 21. novembra 2017 sa v Prahe v rámci medzinárodného projektu Golden World Music uskutoční medzinárodná súťaž Pražská romansiáda.

„Romansiáda“ rozšírila svoje hranice a dnes už vkročila do Európy. Prvý Medzinárodný otvorený európsky festival-súťaž interpretov ruskej romance „ROMANSIÁDA BEZ HRANÍC“ sa s veľkým úspechom uskutočnila dňa 27. marca 2016 v nemeckom Hamburgu.

Pozývame k účasti na súťaži Pražská romansiáda profesionálnych interpretov, milovníkov romancí, autorov hudby a textov, ako aj deti spievajúce v ruskom jazyku.

Hlasy pravoslávneho Ruska v Bratislave

Dňa 10. októbra 2017 sa v Bratislave s veľkým úspechom uskutočnil súbor podujatí v rámci 12. ročníka hudobno-osvetového programu „Hlasy pravoslávneho Ruska“. Organizátorom bol Medzinárodný verejný Fond jednoty pravoslávnych národov s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku.

V pravoslávnom Chráme svätého Rastislava v Bratislave sa ráno konala božská liturgia, ktorú viedol Jeho Vysokopreosvietenosť Rastislav, arcibiskup prešovský a Slovenska.

Otvorenie umeleckej výstavy „Pochopenie“ ruskej maliarky Vavržinej a španielskej sochárky Serry

Dňa 12. októbra 2017 sa v Bratislave v priestoroch AIRCRAFT Gallery konala výstava obdivuhodná pre svoj pôsobivý dojem, ktorá spojila dve umelkyne – ruskú maliarku Tatianu Vavržinu a španielsku sochárku menom Rosa Serra.

Výstavu otvoril profesor I. I. Bondarenko, predseda Riaditeľskej rady Európskeho centra výtvarného umenia, prezident Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry, prezident Európskej akadémie bezpečnosti a konfliktológie. Tieto všetky organizácie spolu s Ruským centrom boli spoluorganizátormi výstavy.