Русская версия Slovenščina English

Deň otvorených dverí v Ruskom centre

Dňa 20. septembra 2017 sa v Ruskom centre Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnil Deň otvorených dverí pri príležitosti začiatku školského roka.

Na návštevu prišli žiaci bilingválneho Gymnázia Ivana Horvátha. Na gymnáziu sa uskutočnilo prijatie nových žiakov, ktorí sa od septembra začínajú učiť ruský jazyk. Program výučby zahŕňa intenzívny kurz v rozsahu 20 hodín týždenne aj vyučovanie vybraných predmetov v ruskom jazyku.

Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka

Dňa 13. a 14. septembra 2017 sa v Bratislave v aule Ruského centra vedy a kultúry konal vzdelávací seminár pre učiteľov ruského jazyka na tému „Organizačno-metodické zabezpečenie realizácie testovania z ruštiny ako cudzieho jazyka“.

Seminár bol usporiadaný ruským centrom medzinárodnej certifikácie „Sodružestvo“ v rámci realizácie Programu podujatí pre zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruštiny ako cudzieho jazyka vo vzdialenom zahraničí.

Výstava kníh „Slovníky a encyklopédie – sprievodcovia poznatkov“

Dňa 12. septembra 2017 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnilo otvorenie výstavy kníh „Slovníky a encyklopédie – sprievodcovia poznatkov“.

Výstava kníh predstavuje tematický výber titulov z knižničného fondu Ruského centra. Otvorenie výstavy sa konalo pri príležitosti otvorenia jesenného semestra na kurzoch ruského jazyka.

Deň slovanskej písomnosti a kultúry na Slovensku

Podľa tradície sa na Slovensku a v Čechách každoročne dňa 5. júla oslavuje Deň slovanskej písomnosti a kultúry, ktorý je aj štátnym sviatkom.

Najrozsiahlejšie slávnosti sa konali v starobylom slovenskom meste Nitra, z ktorého začali svoju osvieteneckú misiu svätí Cyril a Metod. Tento rok sa sviatok oslavoval súčasne v niekoľkých mestách Nitrianskeho kraja. V tento deň sa konal 9. ročník medzinárodného festivalu Slavica a skončila sa motocyklová jazda „Cesty slovanského priateľstva“.

Veľký úspech slovenského speváckeho zboru zo Žiliny na festivale v Moskve

Vystúpenie vo Veľkej sále Moskovského štátneho konzervatória dňa 20.5.2017

Jednou z najvýznamnejších udalostí XIII. ročníka Moskovského medzinárodného festivalu slovanskej hudby sa stal príchod speváckeho zboru „Mladé hlasy“ Konzervatória Žilina (Slovensko) do Moskvy.

Stretnutie ministrov zahraničných vecí Ruskej federácie a Slovenskej republiky Sergeja Lavrova a Miroslava Lajčáka

Dňa 6. júna 2017 sa v ruskom meste Kaliningrad uskutočnilo stretnutie ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka.