Русская версия Slovenščina English

Deň otvorených dverí v Ruskom centre

Dňa 30.5.2017 sa v Ruskom centre Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave konal Deň otvorených dverí.

Počas celého dňa boli v Ruskom centre návštevy, boli ukázané možnosti učenia sa ruského jazyka, návštevníci sa oboznamovali so zdrojmi centra a knižnice.

Osobitnými hosťami boli žiaci bilingválneho Gymnázia Ivana Horvátha. Tento rok oslávilo gymnázium 50. výročie svojho založenia. Gymnazisti sa učia ruský jazyk pomerne intenzívne, až 20 hodín týždenne, pričom v ruskom jazyku sa uskutočňuje aj výučba niektorých predmetov.

Seminár z ruského jazyka a kultúry „Slovanskí osvietenci Cyril a Metod“

Dňa 25. mája 2017 sa v Ruskom centre Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnil seminár z ruského jazyka a kultúry na tému „Slovanskí osvietenci Cyril a Metod“. Seminár sa konal v rámci osláv Dňa slovanského písma a kultúry, ktorý sa každoročne oslavuje v Rusku a ďalších slovanských krajinách a je venovaný pamiatke svätých apoštolom rovných bratov Metoda a Cyrila.

Spevácky zbor obdržal Veľkú cenu Moskovského medzinárodného festivalu slovanskej hudby

Na Slovensko sa s víťazstvom vrátili účastníci XII. Moskovského medzinárodného festivalu slovanskej hudby, ktorý sa uskutočnil v Moskve v Detskej škole umení M. A. Balakireva s podporou Oddelenia kultúry mesta Moskva.

Festival sa konal v rámci štátneho programu osláv „Dní slovanského písma a kultúry“ a sa už veľa rokov podľa tradícii uskutočňuje v máji v predvečer tohto pravoslávneho sviatka.

Výstava kníh „Dejiny ruskej kultúry v profiloch“

Dňa 15. 5. 2017 sa v Ruskom centre Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave konalo otvorenie výstavy kníh „Dejiny ruskej kultúry v profiloch„.

Expozícia sa skladá primárne z kníh zo série „Život slávnych osobností“, ktorá je široko zastúpená v knižničnom fonde Ruského centra.

Oslava Dňa víťazstva nad fašizmom v Bratislave

Dňa 9. 5. 2017 sa v Bratislave uskutočnili slávnostné podujatia venované 72. výročiu víťazstva nad fašizmom v druhej svetovej vojne.

V tento deň napoludnie sa v centre mesta na námestí pred Slovenským národným divadlom uskutočnil koncert dychového orchestra kadetov moskovského Kadetského hudobného korpusu, ktorého vystúpenia boli organizované Ruským fondom kultúry. Napriek chladnému počasiu sa na ich vystúpení zhromaždilo niekoľko stoviek obyvateľov a hostí Bratislavy. Mohutne sa ozývali pochody a melódie vojnových rokov v podaní sympatických chlapcov vo vojenských rovnošatách. Diváci tlieskali a potichu nôtili, pesničku Kaťuša však spievali všetci spolu.

Tvorivé stretnutie krajanov s legendárnym Vladimírom Etušom

Dňa 2. mája 2017 sa uskutočnilo tvorivé stretnutie krajanov s legendárnym umelcom Vladimírom Etušom.

Organizátorom stretnutia bolo Ruské centrum Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave. Na stretnutie boli pozvaní krajania zo Slovenska a Rakúska. Spoločnosť Yust, partner Ruského centra, navrhla uskutočniť stretnutie v malom rakúskom mestečku Rust, kam si V.Etuš prišiel oddýchnuť spolu s manželkou.