Русская версия Slovenščina English

Otvorenie medzinárodnej výstavy umelcov „Mosty – umenie, ktoré spája“ v Nových Zámkoch

Dňa 20.3.2017 sa v starobylom meste Nové Zámky vo výstavnej sieni cisársko-kráľovskej jazdiarne uskutočnilo otvorenie výstavy obrazov ruských, slovenských a ukrajinských umelcov. Nebola to prvá výstava s týmto názvom. Organizátori uskutočňujú celú sériu putovných výstav v slovenských mestách a vyzývajú k účasti rôznych umelcov.

V očakávaní volieb a... teroristických útokov

Európa zostáva terčom pre nadnárodné extrémistické skupiny

Posledný summit Európskej únie, ktorý sa konal v dňoch  9. – 10. marca 2017 v novej budove sídla Rady EÚ v Bruseli, upútal osobitnú pozornosť, pretože na programe rokovaní bola nastolená otázka o zachovaní európskeho projektu. V mnohých veciach záleží to na tom, ako si Európska únia dokáže poradiť s následkami Brexitu aj dvoma vážnymi výzvami, a to terorizmom a nekontrolovateľnou migráciou. Na túto tému sa rozprával dopisovateľ našich novín s prezidentom Európskej akadémie bezpečnosti a konfliktológie (Slovensko), profesorom Igorom BONDARENKOM.

Seminár z ruského jazyka a kultúry „História a architektúra Moskovského kremľa“

Dňa16. marca 2017 sa v Ruskom centre v Bratislave pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry uskutočnil seminár na tému „História a kultúra Moskovského kremľa“ venovaný 530. výročiu jeho založenia. Seminár bol usporiadaný pre poslucháčov kurzov ruského jazyka s cieľom rozšíriť slovnú zásobu a oboznámiť ich s ruskými dejinami a kultúrou.

Výstava kníh „Dejiny Ruska očami súčasníkov“

Dňa 22. februára 2017 bola v Ruskom centre v Bratislave pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry otvorená výstava kníh na tému „Dejiny Ruska očami súčasníkov“.

Expozícia je zložená z kníh široko zastúpených na túto tému v knižnici Ruského centra. Dokonale vy...

Spolupráca s Univerzitou Ca’Foscari v Benátkach

Dňa 20.februára 2017 Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry uzavrel dohodu o spolupráci s verejnou Univerzitou Ca'Foscari v Benátkach, Taliansko.

Univerzita bola založená v roku 1868. Nachádza sa v paláci Ca'Foscari postavenom v benátskom gotickom slohu, podľa ktorého je univerzita...

Informácie o 13. ročníku Moskovského medzinárodného festivalu slovanskej hudby

Moskovský medzinárodný festival slovanskej hudby je významným kultúrnym a osvetovým projektom. Festival je zameraný na podporu mladých interpretov zo slovanských krajín, na výmenu skúsenostiam a budovanie tvorivého medzikultúrneho dialógu.