Русская версия Slovenščina English

Prezentácia múzea-rezervácie z mesta Jelabuga

Dňa 19. apríla 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnila prezentácia Štátneho historicko-architektonického a umeleckého múzea-rezervácie mesta Jelabuga.

Bratislavu navštívila delegácia mesta Jelabuga na čele s riaditeľom múzea G. R. Rudenkom.

Kresby slovenských detí o Rusku boli prezentované v Bratislave

Dňa 17. apríla 2018 v nádhernej Moyzesovej sieni pri Univerzite Komenského, ktorá je jednou z najstarších univerzít v Európe, sa uskutočnila prezentácia albumu kresieb slovenských žiakov na tému „Rusko mojimi farbičkami“.

Totálny diktát z ruského jazyka v Bratislave

Dňa 14. apríla 2018 sa v Bratislave konalo každoročné vzdelávacie podujatie v podobe dobrovoľného diktátu pre všetkých záujemcov.

Text pre diktát špeciálne vytvorila ruská spisovateľka Guzeľ Jachina. Bola zvolená téma „Učiteľ slovesnosti“.

Rádio Slovakia International oslávilo 25 rokov vysielania

Štvrťstoročie vysielania za účasti hostí si bývalí aj súčasní zamestnanci redakcie pripomenuli na slávnostnom stretnutí vo štvrtok večer.

Dňa 12. apríla 2018 v Bratislave – Rádio Slovakia International (RSI) verejnoprávneho RTVS oslavuje 25 rokov vysielania

Medzinárodný vedecký seminár rusistov a filológov sa uskutočnil v Bratislave

Dňa 11. apríla 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave sa uskutočnil IV. Medzinárodný vedecký seminár na tému „Jazyk, literatúra a kultúra ako hrany medzikultúrnej komunikácie“.

Seminár z ruského jazyka a kultúry „Moskva – hlavné mesto Ruska“

Dňa 27. marca 2018 sa v Ruskom centre pri európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry konal seminár na tému „Moskva – hlavné mesto Ruska“. Seminár bol zorganizovaný pre poslucháčov kurzov ruského jazyka s cieľom rozšíriť ich slovnú zásobu a oboznámiť ich s ruskými dejinami a kultúrou. Na seminári sa zúčastnili poslucháči kurzov, tak dospelí, ako aj deti.