Русская версия Slovenščina English

Slávnostná ceremónia na Slavíne sa uskutočnila pri príležitosti dňa oslobodenia Bratislavy

Dňa 4. 4. 2018 sa v Bratislave v areáli memoriálneho komplexu Slavín uskutočnila slávnostná ceremónia venovaná 73. výročiu oslobodenia hlavného mesta Slovenska od nemeckých fašistických okupantov.

Otvorená hodina v Ruskom centre pre žiakov z Levíc

Dňa 5. apríla 2018 sa v Ruskom centre Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnila otvorená hodina z ruského jazyka a kultúry.

Na návštevu prišli žiaci vyšších ročníkov z mesta Levice. Toto starobylé slovenské mesto-pevnosť počíta svoje dejiny od 12. storočia a nachádza sa 150 km východne od Bratislavy. Prišla celá trieda na čele so svojim učiteľom ruského jazyka.

Zväz Rusov na Slovensku oslávil 20. výročie

Dňa 16. februára 2018 sa v Bratislave konalo slávnostné zhromaždenie krajanov pri príležitosti 20. výročia založenia občianskeho združenia Zväz Rusov na Slovensku. Na toto stretnutie pricestovali krajania z rôznych kútov Slovenska.

Históriu vzniku organizácie priblížil jeden zo zakladateľov Zväzu Alexander Čumakov. Od momentu vzniku v decembri 1997 a počas nasledujúcich desiatich rokov bol stálym vedúcim organizácie a je v súčasnosti jej Čestným predsedom.

Výstava „Slovensko v tvorbe ruských umelcov“ sa otvorila v Bratislave

Dňa 22. februára 2018 sa v priestoroch galérie AIRCRAFT otvorila výstava „Slovensko v tvorbe ruských umelcov“.

Expozícia predstavuje malebné kúty Slovenska, ktoré boli zobrazené na plátne počas plenérov organizovaných Medzinárodnou akadémiou kultúry a umenia s podporou slovenských vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií.

Zväz Rusov na Slovensku oslávil 20. výročie

Dňa 16. februára 2018 sa v Bratislave konalo slávnostné zhromaždenie krajanov pri príležitosti 20. výročia založenia občianskeho združenia Zväz Rusov na Slovensku. Na toto stretnutie pricestovali krajania z rôznych kútov Slovenska.

Návšteva Slovensko-ruskej školy v Bratislave

  Slovensko - ruská základná škola v Bratislave začala svoju činnosť od 1. septembra 2017.

Školu realizujú slovenské súkromné osoby s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Tento jedinečný projekt zahŕňa činnosť základnej školy s vyučovaním predmetov v slovenskom a ruskom jazyku. Cieľom školy je dosiahnuť perfektnú slovensko-ruskú dvojjazyčnosť (i s ovládaním anglického jazyka), aby absolventi školy po ukončení 9. ročníka mohli pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej strednej škole v Slovenskej republike alebo v Ruskej federácii, či na iných stredných školách vo svete.