Русская версия Slovenščina English

Medzinárodný deň ruského jazyka na Slovensku

Na základe iniciatívy Organizácie spojených národov z roku 2010 sa každoročne dňa 6. júna vo svete široko oslavuje Medzinárodný deň ruského jazyka. V tento deň sa presne pred 220 rokmi narodil veľký ruský básnik a prozaik Alexander Sergejevič Puškin.

Zakladateľ modernej ruskej literatúry a tvorca súčasného ruského básnického jazyka je známy na celom svete ako autor veršovaného románu „Eugen Onegin“ a prozaických diel „Kapitánova dcéra“, Piková dáma“ a ďalších.

Dňa 6. júna 2019 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave konala hodina ruského jazyka, venovaná životu a tvorbe A. S. Puškina. Poslucháči recitovali básne, diskutovali o osude básnika, rozprávali o inscenáciách divadelných hier a opere „Eugen Onegin“ na Slovensku.

Ale všetkých príjemne prekvapilo premietanie videa, v ktorom riaditeľ Ruskej základnej školy v Bratislave Jozef Bača recitoval vlastnú báseň „Ejha ten Puškin, aký je šikovný!“ Na škole sa tiež konali hodiny venované A. S. Puškinovi.

V Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave pri príležitosti tohto výročia bola otvorená výstava fotografií „Puškin v Petrohrade a v Carskom sele“.

Literárne múzeum A. S. Puškina v slovenskej obci Brodzany pripravilo hudobno-literárny program „Miloval som vás...“