Русская версия Slovenščina English

4. júna 2021, vo veku 79 rokov zomrel po dlhej chorobe Viktor Antonovič Parchimovič

Viktor Antonovič Parchimovič sa narodil v roku 1942. V roku 1965 absolvoval Charkovský letecký inštitút, v roku 1988 - úplný kurz Inštitútu zvyšovania kvalifikácie vyšších vedúcich predstaviteľov najvyššieho stupňa štátnej správy Akadémie národného hospodárstva pri Rade ministrov ZSSR. Obhájil dizertácie kandidáta a doktora vied. Je nositeľom ceny Rady ministrov ZSSR. Bol aktívnym členom Akadémie technických vied, akademikom Medzinárodnej akadémie MATEiZ, čestným doktorom Rižskej leteckej univerzity. V rokoch 1980 až 1981 bol prorektorom Rižského inštitútu inžinierov civilného letectva vyznamenaného Červenou zástavou. Pracoval v konštrukčnej kancelárii, v leteckých závodoch, na univerzite, na Ministerstve civilného letectva ZSSR (v rokoch 1981 - 1987 bol zástupcom, v rokoch 1987 - 1991 vedúcim Oddelenia vzdelávacích inštitúcií), a v leteckej spoločnosti.

V rokoch 1991 až 2010 pôsobil ako zástupca, neskôr generálny zástupca leteckej spoločnosti Aeroflot v Madrase (India), Bratislave (Slovensko), Aténach (Grécko), Dillí (India), Českej republike a na Slovensku (Praha).

V rokoch 2011 až 2018 zastával funkciu Predsedu Spoločnosti slovensko-ruského priateľstva.

Je držiteľom ocenení, čestných titulov, ceny, je uvedený na čestnej tabuli a v čestnej knihe Aeroflotu.

Viktor Parchimovič sa celý život venoval letectvu.

Bol to človek, ktorý nemohol prežiť ani jeden deň bez práce, až do posledného dňa pracoval na nových učebniciach pre pilotov civilného letectva. Tri knihy sú aktuálne v tlači a jeho práca na štyroch knihách zostáva nedokončená.

Venoval sa vedeckej činnosti, napísal niekoľko učebníc a učebných pomôcok o aerodynamike, o opravách lietadiel a vrtuľníkov, o leteckých materiáloch, o konštrukcii lietadiel a vrtuľníkov, o histórii letectva a ďalších témach.

Od detstva až po posledné dni sa venoval letectvu. Bol to veľmi aktívny a pracovitý človek, zásadový riaditeľ. Bol spoľahlivým priateľom a partnerom, vážil si priateľstvo a rešpekt. Nepoznal víkendy, sviatky a ani dovolenky.

Navždy zostane v pamäti rodiny, priateľov, kolegov ako človek s veľkým písmenom, človek s vysokou cťou, slušnosťou a dôstojnosťou. V. A. Parchimovič bol jasný, optimistický, milý a skromný človek.

Jeho odchod je nenahraditeľnou stratou.

Odpočívajte v pokoji. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine Viktora Antonoviča.