Русская версия Slovenščina English

„Ruské soboty“

13. marca 2021 sa Ruské centrum v Bratislave zúčastnilo III. Medzinárodného kultúrno-osvetového online projektu „Ruské soboty“.

Konferenciu organizovali Medzinárodná asociácia učiteľov ruského jazyka a literatúry (MAPRJAL), Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova, Asociácia rusistov Slovenska (ARS), Literárny inštitút A. M. Gorkého a Spolok ruskej slovesnosti.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 280 odborníkov z 10 krajín sveta.

S nápadom usporiadania „Ruských sobôt“ prišli prorektorka Moskovskej štátnej univerzity M.°V.°Lomonosova, doktorka filologických vied, profesorka, členka-dopisovateľka Ruskej akadémie vzdelávania T. V. Kortava a predsedníčka ARS, profesorka Eva Kollárová.

Cieľ projektu stanovený T. B. Kortavou znie: „ukázať silu jednoty mysle, slova a umeleckého obrazu v upevňovaní a šírení ruského kultúrneho a humanistického priestoru vo svete“.

S privítacím pozdravom vystúpili predsedníčka Opatrovníckej rady Ruskej akadémie vzdelávania, doktorka historických vied, profesorka, členka-dopisovateľka Ruskej akadémie vzdelávania T. V. Kortava, Prezidentka Asociácie rusistov Slovenska, šéfredaktorka časopisu „Ruský jazyk v centre Európy“, profesorka Eva Kollárová. Zdôraznili dôležitý význam týchto stretnutí pre celý svet v ťažkej dobe pandémie a zavretia hraníc a nastavili im vysokú latku cez prirovnanie k nábožensko-filozofickým besedám minulého storočia.

Čestným hosťom na tomto stretnutí bol spisovateľ, akademik Akadémie ruskej slovesnosti, držiteľ Štátnej ceny Ruskej federácie, držiteľ ceny „Veľká kniha“ P. V. Basinskij. Tvorivé stretnutie „Vrátený raj“ o súčasných literárnych hnutiach nikoho nezanechalo ľahostajným. Odznelo veľmi veľa otázok, a všetky dostali vyčerpávajúcu odpoveď.

V rámci okrúhleho stola s referátom vystúpil vedúci Ruského centra v Prešove, riaditeľ Inštitútu rusistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, viceprezident Asociácie rusistov Slovenska, profesor Ľubomír Guzi. Profesor Guzi zdieľal výsledky svojho výskumu na tému „Deväťdesiate roky v Rusku. Boli to naozaj udatné roky?“.

Riaditeľ Inštitútu ruského jazyka a kultúry Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova V. V. Častnych priblížil skúsenosti spolupráce s múzeom „Jasná Poľana“.

Odozvou na vystúpenie Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Beninskej republiky v Ruskej federácii, generálneho riaditeľa medzinárodnej koordinačnej rady absolventov vysokých škôl, docenta Lomonosovovej univerzity A. G. Kočofu boli nadšené komentáre v čete po recitácii veršov A. S. Puškina a hláške „Byť Rusom je stav duše“.

Medzinárodnej online konferencie sa zúčastnili čestní vedci a vyučujúci z rôznych krajín, ktorí si navzájom zdieľali pracovné skúsenosti.

Nahrávka konferencie je dostupná na YouTube kanále Lomonosovovej univerzity“: www.youtube.com/watch?v=HTWi3QrHNvw