Русская версия Slovenščina English

Otvorenie výstavy Veľká hodvábna cesta: Jang-c’-t´iang/ Volga / Dunaj

Dňa 23. novembra 2017 sa v Bratislave v priestoroch galérie Aircraft uskutočnilo otvorenie jedinečnej umeleckej výstavy v rámci medzinárodného výstavného projektu Veľká hodvábna cesta: Jang-c’-t´iang/ Volga / Dunaj, ktorý spája umelcov z krajín strednej a východnej Európy, Ruska a Číny.

Organizátormi a partnermi tohto rozsiahleho projektu boli vedúce humanitné inštitucie z Ruska, Slovenska a Číny, najmä Tvorivý zväz umelcov Ruska, Európske centrum výtvarných umení, Ruská akadémia umenia, Povolžské oddelenie Ruskej akadémie umenia, Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry, Ruské centrum v Bratislave pri Fonde „Russkij mir“, Európska akadémia pre bezpečnosť a konflikty, Ministerstvo kultúry Saratovskej oblasti, Saratovské štátne múzeum výtvarných umení A. N. Radiščeva, Moskovská výstavná sála „Galéria AZ“, Múzeum ruského umenia Liu Minsiu (Charbin, Čína), Inštitút Konfucia Ďalekovýchodnej federálnej univerzity, Spoločnosť rusko-čínskeho priateľstva a spoločnosť Berlin Selected Artists (Berlín, Nemecko).

Vedúcim a autorom projektu je predseda Povolžského oddelenia Ruskej akadémie umenia, známy ruský umelec Konštantín Chudiakov. Projekt je postavený na myšlienkach veľkého slovanského humanistu 17. storočia Jána Amosa Komenského, ktorý je jedným zo zakladateľov európskeho osvietenstva.

Osobitný pozdrav organizátorom a účastníkom výstavy poslal Minister kultúry Ruskej federácie Vladimír Medinskij, prezident Ruskej akadémie umení, Národný umelec ZSSR a Ruska Zurab Cereteli, predseda Riaditeľskej rady Európskeho centra výtvarných umení, čestný člen Ruskej akadémie umení, prof. Igor Bondarenko, Dr.Sc.

Medzinárodný projekt trval pol roka a konal sa s podporou Ministerstva kultúry Ruskej federácie. Výstava už prebiehla na pôde Múzea ruského umenia Liu Minsiu (Charbin, Čína), Saratovského štátneho múzea výtvarných umení A. N. Radiščeva a Moskovskej výstavnej sály „Galéria AZ“ a teraz bola otvorená v galérii Aircraft pri Európskom centre výtvarných umení (Bratislava, Slovensko).

Tento projekt sa snaží ukázať širokému obecenstvu najaktuálnejšie trendy v modernom výtvarnom umení krajín strednej a východnej Európy, Ruska aj Číny, ktoré sa objavili na pozadí zásadných zmien sociálno-politickej a kultúrnej reality za posledných 15 rokov.

Mobilná výstava Veľká hodvábna cesta: Jang-c’-t´iang/ Volga / Dunaj pozostáva zo 150 umeleckých diel z Ruska, Číny a krajín strednej a východnej Európy, zoskupených v rovnakých počtoch podľa 50 tém-objektov

 

Uskutočnenie takého rozsiahleho Medzinárodného výstavného projektu Veľká hodvábna cesta: Jang-c’-t´iang/ Volga / Dunaj poskytlo vzácnu príležitosť porovnávať tvorivé prístupy jednotlivých umelcov a vystopovať nezvyčajné tvorivé dialógy.

Projekt, založený na vzájomnej úcte k historickému a kultúrnemu dedičstvu krajín-účastníkov, nepochybne napomáha upevňovaniu kultúrnych vzťahov a rozvoju dialógu kultúr, princípov tolerancie a vzájomného pochopenia medzi národmi našich krajín. Otvorenie výstavy v Bratislave sa stalo kultúrnou udalosťou roka.