Русская версия Slovenščina English

Festival európskych jazykov sa konal v Bratislave

V dňoch 28. a 29. septembra 2018 sa v Bratislave konal festival európskych jazykov, ktorý sa každoročne organizuje z iniciatívy Rady Európy a uskutočnil sa už po osemnásty krát. Hlavným cieľom podujatia je podpora motivácie Európanov k učeniu sa cudzích jazykov nielen na základnej, strednej a vysokej škole, ale aj v priebehu celého života.

Slovenskí účastníci spomínajú na festival „Druzja, prekrasen naš sojuz!“

Natália Balanová, vedúca tímu, vyučujúca Bilingválneho gymnázia Futurum v Trenčíne; Slovensko

   Slnko, more, radostné tváre...

Je to preto, lebo športovo-ozdravovací komplex Kamčija opäť privíta Medzinárodný študentský festival „Druzja, prekrasen naš sojuz!“, všetkých priateľov ruského...

Slovenskí študenti na Medzinárodnom festivale v Bulharsku

V dňoch 10. – 16. septembra 2018 sa v Bulharsku v kúpeľoch Kamčija situovaných na čiernomorskom pobreží neďaleko mesta Varna konal Medzinárodný festival študentov-ruštinárov „Druzja, prekrasen naš sojuz!“

Festival usporiadal fond „Russkij mir“ a fond „Trvalo udržateľný rozvoj Bulharska“ s podporou Ministerstva školstva Bulharskej republiky. Podujatie sa konalo po siedmykrát.

Prezentácia filmu „Storočia v kameni. Hniezdne“

Dňa 18. septembra 2018 sa v Ruskom centre v Bratislave pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry uskutočnila prezentácia a premietanie dokumentárneho filmu známeho slovenského režiséra Štefana Dlugolinského „Storočia v kameni – Hniezdne“.

Otvorená hodina ruského jazyka pre gymnazistov venovaná 190. výročiu narodenia ruského spisovateľa L. N. Tolstého

Dňa 20. septembra 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave konala otovrená hodina ruského jazyka a kultúry venovaná 190. výročiu narodenia ruského spisovateľa L. N. Tolstého.

Výstava kníh „Učebnice ruského jazyka“

Dňa 20. septembra 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnilo otvorenie výstavy kníh "Učebnice ruského jazyka“.


Назад Вперед
Наверх