Русская версия Slovenščina English

XIV. ročník medzinárodnej súťaže Čo je v mojom mene pre teba?

Dňa 11. marca 2024 začína XIV. ročník medzinárodnej súťaže Čo je v mojom mene pre teba?, ktorá je venovaná 225. výročiu narodenia A. S. Puškina.

Zapojiť sa môže každý: deti aj dospelí, rodení hovoriaci, ale aj študenti ruštiny, ako cudzieho jazyka.


Súťaží sa dištančne v siedmych kategóriách:

-písanie eseje

-čítame Puškina (recitácia)

-čítame básne o Puškinovi od ruských autorov (recitácia)

-tvorba A. S. Puškina na javisku (inscenácia)

-A. S. Puškin v hudbe (interpretácia hudobných diel na motívy Puškinových diel)

-spomienka na A. S. Puškina v mojom meste/krajine (tvorba videí o miestach spomínajúcich na Puškina)

-čítajme si Puškina (čítanie kníh)


Etapy súťaže:

  • Prihlášky do súťaže a tvorivé práce budú prijímané od 11. marca do 17. mája 2024.
  • Vyhodnotenie súťaže sa bude konať 3. júna 2024.
  • Zoznam víťazov bude zverejnený 10. júna 2024.

Po vyhodnotení víťazi a účastníci súťaže dostanú diplomy v elektronickej podobe.

Podrobnosti o požiadavkách na práce, kritériá hodnotenia a postup, ako sa do súťaže prihlásiť, nájdete na tomto odkaze: https://pushkonkurs.pushkininstitute.ru/XIV/index.php?localu


Prajeme Vám veľa šťastia!