Русская версия Slovenščina English

Na Slovensku odštartoval medzinárodný literárny online maratón „Čítame Puškinove verše“

Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave a Ruský dom v Bratislave spustili literárny online maratón Čítame Puškinove verše pri príležitosti medzinárodného Dňa ruského jazyka a Výročia narodenia veľkého ruského básnika Alexandra Puškina.

Dňa 6. júna 2021 uplynie 222 rokov od narodenia veľkého ruského spisovateľa Alexandra Sergejeviča Puškina. Nenájde sa vari ani jeden civilizovaný človek, ktorý by nepoznal aspoň pár riadkov z diel Alexandra Sergejeviča.

Puškin je jedným zo zakladateľov súčasného spisovného ruského jazyka, s jeho menom je spätý Zlatý vek ruskej literatúry a poézie. Vďaka Puškinovmu talentu ruský jazyk dosiahol úroveň národného a svetového jazyka a samotný básnik, ktorý nikdy nebol za hranicami Ruského impéria, sa preslávil po celom svete.

Pozývame všetkých záujemcov, aby sa zúčastnili literárneho online maratónu..

Ako sa podujatia zúčastniť??

Podľa vlastného výberu nahlas odrecitujete a nahráte na video svoje obľúbené Puškinovo dielo alebo úryvok z neho či už v ruštine, alebo v akomkoľvek inom jazyku.

Video nie dlhšie ako 4 minúty pošlete na elektronickú adresu: info@slavfond.eu alebo slovakia@rs.gov.ru

V komentári k nahrávke treba uviesť názov diela, meno a  priezvisko recitujúceho, krajinu a mesto odkiaľ pochádza.

Technické požiadavky: horizontálna pozícia kamery pri nahrávaní..

Videá zasielajte do 30. júna 2021.

Nahrávky budú publikované od 6. júna 2021 na informačných platformách Ruského domu v Bratislave a Ruského centra pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry.