Русская версия Slovenščina English

Vianočný online maratón

Dňa 24. decembra 2020 sa ukončil Vianočný maratón v ruskom jazyku, ktorý prebiehal v online formáte.

Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave spustilo Vianočný online maratón v podobe digitálneho adventného kalendára, ktorý bol darčekom pre všetkých poslucháčov kurzov ruského jazyka a všetkých svojich početných priateľov.

Keď Vianoce a Silvester je cítiť vo vzduchu, možnosť spestriť vyučovací proces sviatočnými tónmi len zdvíha náladu a pomáha premeniť učenie sa na hru.

Online maratón pozostával z úloh, ktoré boli umiestnené do kalendára rozdeleného do 24 okienok. Podľa tradície každý deň od 1. do 24. decembra sa automaticky otvára len 1 okienko kalendára. Okienko skrýva poletujúce snehové vločky, vianočné pesničky, obľúbené animované rozprávky, zaujímavé informácie o Rusku, ako aj užitočné minicvičenia zo slovnej zásoby a gramatiky.

Maratón odštartoval 1. decembra v triede Ruského centra, zatiaľ čo v nasledujúcich dňoch sa k nemu mohli pripojiť všetci záujemcovia, ktorí si chceli overiť svoje vedomosti. Ukázalo sa, že maratónu sa zúčastnili deti aj dospelí z niekoľkých krajín – zo Slovenska, Rakúska, Španielska, Francúzska a Ruska.

Týmto spôsobom nové interaktívne technológie umožnili rozšíriť hranice účastníkov.