Русская версия Slovenščina English

Európa nemôže existovať bez Ruska

Európa nemôže existovať bez Ruska

Slovami uvedenými v titulku okomentoval otvorenie Ruského centra v Bratislave v Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry Emeritný arcibiskup pražský a Metropolita Českých krajín a Slovenska Krištof.


Slávnostné otvorenie sa konalo 30. marca 2016 v multifunkčnej a komfortnej a, pre mnoho obyvateľov hlavného mesta Slovenska, známej Aircraft Gallery, postavenej s najnovšími požiadavkami modernej architektúry.

 

Hostí, ktorí sa zúčastnili ceremónie a prišli nielen zo Slovenska, ale aj zo susedného Rakúska, Maďarska a Česka, vítali, v takýchto prípadoch tradičným, pohárom šampanského. Vo vstupnej hale Aircraft Gallery bolo možné vidieť dievčatá v slovenských národných kostýmoch, speváčky súboru „Devčata" vo výrazných červených čižmách, typických pre ruské slávnosti, mladých ľudí v tričkách a šiltovkách s logom „Russkiy mir". Na obrazovkách rozmiestnených v hale sa premietali, známe a našimi krajanmi uznávané, ruské a sovietske rozprávky pre deti, ktoré pridávali slávnosti osobitú atmosféru. 

 

Čestné právo rozstrihnúť Červenú stuhu bolo udelené Mimoriadnemu a Splnomocnenému Veľvyslancovi Ruskej Federácie na Slovensku, Alexeju Fedotovu, výkonnému riaditeľovi fondu Russkiy mir Vladimirovi Kočinovi a prezidentovi Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry, profesorovi Igorovi Bondarenko. Podľa prijatého protokolu, účastníci ceremónie uchovali na pamiatku o tejto vynikajúcej udalosti kusy rozstrihnutej stuhy.

 

Európa nemôže existovať bez RuskaPotom boli predstavitelia, verejní činitelia, intelektuáli, rusisti a študenti slovenských gymnázií, ktorí si, mimochodom, stále častejšie vyberajú pre štúdium ruský jazyk, pozvaní na obhliadku kancelárie, vyhradenej pre Ruské centrum. Vladyka Krištof vysvätil Ruské centrum. Táto patriarchálna tradícia sa v slovanských krajinách vždy považovala za dobré znamenie pre každý začínajúci podnik.


Mimoriadny a Splnomocnený Veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku vo svojom príhovore podotkol, že záujem o históriu, jazyk a kultúru našej krajiny na Slovensku neubúda a otvorenie podobných centier umožňuje všetkým záujemcom sa pripojiť k ruskej kultúre.


Výkonný riaditeľ Fondu Russkiy mir Vladimir Kočin prisľúbil plnú podporu práce Ruského centra v Bratislave.

Zvlášť je treba poznamenať aj úlohu prezidenta Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry, profesora Igora Bondarenko. Z veľkej časti sa práve vďaka jeho energii a vytrvalosti uskutočnila tak mimoriadna a pozoruhodná udalosť nie len pre Rusko a Slovensko, ale aj pre iné krajiny Európy, nakoľko Ruské centrum otvorilo svoje dvere pre všetkých záujemcov. Už teraz sa začali v Ruskom centre kurzy ruského jazyka – a to je len prvý krok.

Európa nemôže existovať bez Ruska

Niekoľko slov je treba povedať aj o nedávno vzniknutom Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry, ktorý sa, mimochodom, stal trvalým informačným partnerom týždenníka „Rossiyskiye vesti" a logo Fondu je v tejto súvislosti na jeho titulnej strane. Fond je občianske združenie navrhnuté tak, aby podporovalo rozvoj kultúrnych vzťahov medzi slovanskými krajinami a podporovalo priateľstvo medzi bratskými národmi.

 

Na slávnostnom otvorení bol prítomný aj námestník ministra kultúry Slovenskej republiky Ivan Sečík, ktorý podporil zriadenie ešte jedného centra kultúry v Bratislave.

 

 

Ceremónie sa zúčastnil aj Veľvyslanec Bieloruska na Slovensku Vladimir Serpikov. Treba podotknúť, že záujem o fungovanie Ruského centra prejavili aj strany, ktoré sa formálne nerátajú do slovanských kruhov. Medzi hosťami bol aj Veľvyslanec Španielska na Slovensku Felix Valdés, minister-poradca veľvyslanectva Brazílie v Slovenskej republike Marko Antonio Nakata.

 

Európa nemôže existovať bez Ruska 

Slávnosť otvorenia potom pokračovala vo výstavných sieňach Aircraft Gallery, kde sa hosťom naskytla možnosť vidieť práce hneď niekoľkých vystavujúcich umelcov. Jedna z nich sa uskutočňuje v rámci Medzinárodného akademického výstavného projektu „Medzi Volgou a Dunajom". (Rossiyskiye vesti už písali o tomto unikátnom medzinárodnom projekteСм. №20, 2015 ) Tam sú predstavené diela umelcov z Ruska, Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Srbska, Bulharska, Poľska, Ukrajiny a Moldavska. Ďalšia umelecká výstava „Okolité umenie", nachádzajúca sa vo vedľajšej sieni, ukazuje diela známych slovenských umelcov – Milana Bartoňa a fotografa Mira Gasidla.

 

 


Európa nemôže existovať bez Ruska 

V závere akcie sa uskutočnil koncert. Vystupoval slovenský spevák, stážista Mariinského divadla Dodo Ivaška, ktorý intímnym spôsobom zaspieval ruské piesne a romance. Ozdobou večera bolo energické vystúpenie už spomínaného súboru ruských krajaniek „Devčata".

Najdôležitejší výsledok večera – naozajstný záujem všetkých prítomných o túto významnú udalosť. Nečudo, že mu slovenské médiá venovali osobitnú pozornosť.