Русская версия Slovenščina English

Slávnostný ceremoniál venovaný dňu «Oslobodenie Bratislavy»

Slávnostný ceremoniál venovaný dňu «Oslobodenie Bratislavy»
04. apríla 2016 sa na bratislavskom Slavíne konal slávnostný ceremoniál venovaný dňu Oslobodenia Bratislavy.

Slávnostný ceremoniál venovaný dňu «Oslobodenie Bratislavy»Na vojenskom cintoríne Slavín je pochovaných 6845 vojakov a dôstojníkov Červenej armády, ktorí obetovali život oslobodeniu Bratislavy. Slavín sa nachádza v centre Bratislavy a jeho poznávacím znakom je tridsaťsedem metrov vysoká socha vojaka-osloboditeľa.

Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnili Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej Federácie na Slovensku A. Fedotov, Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruska na Slovensku V. Serpikov, členovia vlády a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vedúci diplomatických misií a vojenskú atašé Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Českej republiky, Arménska, Kazachstanu, Číny a ďalších krajín, predstavitelia politických strán a občianskych združení, veteráni vojny, krajania a médiá.

Slávnostný ceremoniál venovaný dňu «Oslobodenie Bratislavy»Na ceremoniáli sa zúčastila aj čestná stráž v národných uniformách a Vojenský orchester. Zazneli štátne hymny Slovenskej republiky a Ruska. Za zvukov slávnostnej hudby položili zúčastnení vence a kvety na pamätník padlým sovietskym vojakom.

Slávnostný ceremoniál venovaný dňu «Oslobodenie Bratislavy»Aj zamestnanci Ruského centra v Bratislave a Európskeho fonda slovanskej písomnosti a kultúry sa zúčastnili ceremoniálu a položili k monumentu veniec s páskou a nápisom. Potom sa, tak ako aj mnohí účastníci oficiálnych osláv, odobrali do centra mesta k národnému pamätníku Oslobodenie Bratislavy Červenou armádou, ktorý je postavený na Hviezdoslavovom námestí na základne peňažných prostriedkov získaných od občanov Slovenska, a kde tradične v tento deň taktiež položili kvety.